Now showing items 1-2 of 2

  • Saekavade optimeerimine ja simulatsioon Viiratsi Saeveski AS näitel 

    Ehrpais, Timo (Eesti Maaülikool, 2019)
    2018. aasta alguses võeti kasutusele Viiratsi Saeveski uus lintsaeliin, mis võimaldab saeveskil saagida ka suurema diameetriga palke, kui olemasoleval ketassaeliinil. Lintsaeliini optimeerimisprogrammis MillExpert on ...
  • Vara Saeveski puiduvarumispiirkonna analüüs 

    Nummert, Mihkel (2013)
    Käesolevas bakalaureusetöös antakse hinnang saetööstuse ettevõte Vara Saeveski OÜ puiduvarumispiirkonda jäävate metsade puiduressursist. Töö eesmärk oli leida vaatlusaluste metsade tagavara, koguda infot raiemahtude kohta ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.