Now showing items 1-6 of 6

 • Hübriidhaavikute kasvukäik ja majandamine 

  Andres, Olavi (2012)
  Magistritöö käigus teostati kordusmõõtmised põllumajandusmaale rajatud hübriidhaavaistandike 51 püsikatsealal. Uuriti, kuidas saada hübriidhaavikutest maksimaalset puidu biomassi produktsiooni. Kordusmõõtmiste andmete ...
 • Kõrged metsapuud Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas 

  Alatalo, Triin; Viliberg, Koit (2012)
  Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade autorite poolt Järvselja õppe- ja katsemetskonnas kõrgeimaks mõõdetud metsapuudest. Ühtlasi antakse ülevaade iga puu asukohast, kasvutingimustest ja analüüsitakse võimalikke ...
 • Metsa ökosüsteemi taastumise analüüs Sirgala tasandatud põlevkivikarjääri puistangul 

  Õun, Sven (2013)
  Ammendatud karjäärid on tõsine keskkonnaprobleem, kuna piiravad maapinna kasutusvõimalusi ja rikuvad esteetilist vaatepilti. Nende metsastamine on keeruline, kuna peab arvestama mitmete teguritega, mis puude kasvu ning ...
 • Muldade ja taimestiku analüüs naadi kasvukohatüübis 

  Paris, Erdi (2015)
  Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel, mille rajamist alustati 1995. aastal, viidi 2012. aastal esmakordselt läbi lisaks puistu mõõtmistele ka alustaimestiku ning muldade uuringud, 2014.a. viidi läbi samalaadsed ...
 • Mullahingamise muutused põlengujärgses aegreas 

  Orumaa, Argo (2016)
  Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on hinnata metsapõlengujärgseid muutusi mullahingamises ja anda ülevaade mullahingamist mõjutavatest teguritest. Välitöid teostati 2015. aasta maist novembrini Vihterpalu ja Nõva põlengualadel, ...
 • Mullastiku ja taimestiku seosed Laeva piirkonna metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel 

  Grossthal, Getter (2016)
  1995. aastal hakati rajama Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükke. 2012. aastal tehti esmakordselt ka alustaimestiku ja muldade uuringuid. Kaks aastat hiljem, 2014. aastal viidi sellised uuringud läbi naadi kasvukohatüübi ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.