Now showing items 1-7 of 7

 • Assessment of private forest owners’ cooperation in Estonia 

  Põllumäe, Priit (Eesti Maaülikool, 2015)
  The sustainable management of forest resources is important as it is linked to many goods and services that people need, e.g. timber, mushrooms, berries, and biodiversity. Therefore, it is important that these resources ...
 • Eesti väikemetsaomandi ja -omanike kirjeldav analüüs 

  Sepp, Kristjan (2016)
  Mets on Eesti kõige suurem taastuv looduvara. Eesti metsad on liigirikkad ning pakuvad eluaset paljudele liikidele. Omandi lõikes jagunevad metsad riigi- ja erametsadeks. Just erametsade majandamine on viimastel aastakümnetel ...
 • Erametsaomanike nõustamise toetus Eestis 

  Tamm, Janar (2016)
  Metsad on Eesti suurimaid väärtusi, millel on kultuuriline, majanduslik, kui ka ökoloogiline väärtus. Eesti metsad on väga mitmekesised pakkudes elupaika ning kasvukohta paljudele liikidele. Metsad jagunevad laias laastus ...
 • Metsaomanike klassifikatsoonide võrdlev analüüs – näiteid Balti- ja Põhjamaadest 

  Allemann, Mihkel (2016)
  Tagamaks paljude erinevate metsa funktisoonide toimimine on vajalik tunda selle ressursi haldajat või omaniku iseärasusi. Võib eeldada, et ajaloolistest põhjustest tingituna on erinevate piirkondade (näiteks Baltimaade ja ...
 • Metsaseaduse 2014. aasta muudatuste mõju analüüs 

  Heinsaar, Alo (2016)
  Bakalaureusetöö käsitleb põhilisi metsaseaduse muudatusi 2014. aastal ja nende mõju. Analüüs on vajalik tegemaks kindlaks seadusemuudatuse vajalikkuse ja omandipõhised metsamajanduslikud muutused. Töös on kasutatud ...
 • Metsaseaduse muutmise mõjudest metsade majandamisele 

  Raja, Eero (Eesti Maaülikool, 2017)
  Bakalaureusetöös on välja toodud mõned metsaseaduse muudatused, mis on enamasti aastast 2014 ja mõned muudatused alles võetakse vastu. Lõputöö eesmärk on teada saada kas muudatustega kaasneb rohkem kasu või kahju. Töös ...
 • Passiivsed erametsaomanikud ja nende motiveerimise võimalused 

  Kokk, Andres (2015)
  Bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada mis iseloomustab passiivset metsaomaniku, millised on nende kavatsused, väärtused ning miks nad oma metsamaal ei tegele metsa majandamisega. Uuritakse ka kas metsaomanike oleks ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.