Now showing items 1-3 of 3

 • AS Rait Tartu Puiduterminali koormuse analüüs 

  Paeküla, Marek (Eesti Maaülikool, 2019)
  Järgnevas lõputöös on analüüsitud AS Rait Tartu Puiduterminali töökoormust, käsitledes igat tööprotsessi eraldi. Teemavalik tulenes autori isiklikust huvist Tartu puiduterminali lao koormuse vastu. Soov oli saada teada, ...
 • Ladustamise mõju pelleti tooraine kvaliteedile AS-i Graanul Invest näitel 

  Käo, Rasmus (2016)
  Viimasel kümnel aastal on Eestis kasvanud pelletitootmine ja hakkpuidu kasutamine lokaalsetes katlamajades ning koostootmisjaamades. Vaatamata sellele pole Eestis eriti uuritud, milliselt muutuvad puitkütuse karakteristikud ...
 • Raitwood Tartu terminali kesklao efektiivistamine 

  Kaul, Mariliis (2015)
  Aastal 2014 oli AS-is Rait probleeme materjalide mahutamisega kesklattu, sellest tulenevalt alustati materjalide ladustamist välisterritooriumil, mis tõi kaasa materjalide riknemise. Käesoleva magistritöö põhieesmärgiks ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.