Now showing items 1-2 of 2

  • Ladustamise mõju pelleti tooraine kvaliteedile AS-i Graanul Invest näitel 

    Käo, Rasmus (2016)
    Viimasel kümnel aastal on Eestis kasvanud pelletitootmine ja hakkpuidu kasutamine lokaalsetes katlamajades ning koostootmisjaamades. Vaatamata sellele pole Eestis eriti uuritud, milliselt muutuvad puitkütuse karakteristikud ...
  • Raitwood Tartu terminali kesklao efektiivistamine 

    Kaul, Mariliis (2015)
    Aastal 2014 oli AS-is Rait probleeme materjalide mahutamisega kesklattu, sellest tulenevalt alustati materjalide ladustamist välisterritooriumil, mis tõi kaasa materjalide riknemise. Käesoleva magistritöö põhieesmärgiks ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.