Now showing items 1-3 of 3

 • Guidebook of reed business 

  Miljan, Jaan (koostaja) (Eesti Maaülikooli maaehituse osakond, 2013)
  Expanding reed beds along the Northern Baltic Sea pose a challenge to both coastal residence and natural biodiversity. When overgrowing recreational areas along the coastal areas, reeds trouble surface water quality, boating ...
 • Järvamaa Kutsehariduskeskusesse rajatava anaeroobse kääritamise õppekompleksi tehnilis-majanduslik analüüs 

  Urbas, Annika (2013)
  Eesti biogaasi tootmispotentsiaal on suur, aga puudub koolitusvõimalus kutse- ja kõrghariduse tasemel õppimaks biogaasijaamade projekteerijaks, seadistajaks ja operaatoriks. Magistritöö eesmärgiks on kaardistada Järvamaa ...
 • Pilliroog ja selle kasutamise võimalused 

  Miljan, Jaan (koostaja); Kask, Ülo (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2013)
  Raamat on ilmunud Interreg IV A projekti Cofreen ja EMÜ maaehituse osakonna ning TTÜ soojustehnika instituudi koostöös 2013 aastal Tartus

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.