1.-2. nimetus 2-st

  • Lehise radiaalkasvude varieeruvuse analüüs tüve erinevatel kõrgustel 

    Kiis, Kärolin (2016)
    Eestis on analüüsipuid metsanduslikes uurimustöödes kasutatud üsna vähe, kuna see on pikk ja keeruline protsess. See annab aga suurema ja põhjalikuma võimaluse sellega edaspidi tegeleda. Antud lõputöö eesmärgiks on ...
  • Toila GNSS püsijaama aegrea analüüs 

    Elisson, Jaan (2013)
    Antud töö eesmärgiks oli uurida Toila GNSS püsijaama aegrida, mis oli ajavahemiku 22.11.2007-09.03.2013 kohta. Antud töö eesmärgiks oli anda ülevaade GNSS aegreas koordinaatide muutusi tekitavatest teguritest, määrata ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.