Now showing items 1-2 of 2

  • Saaremaa rannaroostiku kaugseire valitud kohtades 

    Sepp, Mikk (Eesti Maaülikool, 2019)
    Eesti keskkonnaseire programmis on uuritud aastaid seireobjektidena suurjärvede kui ka erinevate väikejärvede ning mereranna suurtaimestikku. Pilliroog (Phragmites australis) on Eesti suurim kõrreline. Pilliroogu saab ...
  • Taastatavate puisniitude valimine Saare maakonnas 

    Jürjestaust, Jan (2015)
    Eestis leiduvate, ainulaadsete, suure bioloogilise mitmekesisusega poollooduslike koosluste pindala on viimase poolsajandi jooksul drastiliselt vähenenud. Selle põhjused on kollektiviseerimine, maaparandus, loomakasvatuse ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.