Now showing items 1-2 of 2

  • Kaitsealused liigid elupaigatüübis rohunditerikkad kuusikud 

    Mootse, Kadri (2015)
    Elupaigatüüpi rohunditerikkad kuusikud on Eestis arvatud kuuse domineerimisega leesikaloo, kastikuloo, naadi, sinilille, sõnajala ning angervaksa kasvukohatüübi metsad. Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida, milliseid ...
  • Vanade loodusmetsade puistu koosseisu ja lamapuidu mahu hindamine 

    Pikk, Ainar (2016)
    Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on hinnata puistu koosseisu ning lamapuidu mahtu neljakümne kaheksal proovitükil, mis on EELIS-e (Eesti Looduse Infosüsteem) andmetel hinnatud Natura 2000 „Vana loodusmetsa“ elupaigatüü ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.