Show simple item record

dc.contributor.advisorJäärats, Andres
dc.contributor.authorLiivson, Väino
dc.date.accessioned2015-06-04T09:32:28Z
dc.date.available2015-06-04T09:32:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2347
dc.description.abstractMetsastamisel on omanike valida mida ta soovib istutada ning kas ta üldse soovib oma põllumajandusmaad metsastada. Aga kui juba metsastada siis tasub mõelda mis liigiga metsastada ning mida soovitakse metsast pärast saada ja kui palju aega on soov panustada uue koosluse kasvatamiseks. Senised põllumajandus maa metsastamise mahud pole olnud väga suured. Eestis metsastati põllumajanduslikke maid statistikaameti andmete järgi 2013 aastal 333,7 hektarit, 2012 aastal vaid 3,6 hektarit ja 2011 aastal vaid 4,3 hektarit ning 2007-2010 ei istutatud üldse midagi. Loomulikult on ka eraisikuid, kes kõik pole põllumajandusmaa metsastamisest ka teada andnud. Kui on midagi juba istutatud peab seda ka hooldama. Lõputöö eesmärgiks oli jälgida hooldamise tiheduse mõju kuuseistikute kõrguskasvule kolme kasvuaasta jooksul endisel põllumaal. Istutamine toimus 2012 aasta kevadel ja mõõtmised viidi läbi kolme kasvuaasta lõpul. Proovitükke hooldati vastavalt kaks korda aastas ja kolm korda aastas. Kuigi esimese aasta lõpuks olulist erinevust kuusetaimede kõrguskasvus polnud, oli vahe juba oluliselt märgata teise kasvuaasta lõpuks. Taimed mida hooldati kaks korda, olid teise kasvuaasta lõpuks 47,2 cm pikad, ning alles järmisel aastal saavutati kesmine kõrgus üle 50cm ja alles siis sai lugeda maa metsaga uuenenuks. Kolm korda hooldatud taimed saavutasid juba teise kasvuaasta lõpus keskmise kõrguse 56,9 cm ja ala võis lugeda juba siis metsaga uuenenuks. Kuigi teise kasvuaasta lõpuks oli keskmine kõrgus juba esimesel proovitükil üle 50 cm-i sai jätkatud ka kolmandal aastal hooldamist.est
dc.description.abstractIt is an owner’s choice what to plant and weather to afforestate agricultural land at all. When the decision to afforestate is made, then is needed to consider what species to plant, what the purpose of afforestating is and how much time are willing to invest to crow new forest. Current volume of afforestating agricultural land has not been massive. According to national statistics in year 2013 333,7 ha of agricultural land was afforestated, in 2012 only 3,6 ha and in 2011 just 4,3ha. In years 2007 to 2010 the amount was zero. Of course the statistics may not include info about all private owners. When trees are planted, there is a need to take care of them. The purpose of bachelor thesis was to observe the influence of maintenance frequency of height growth of Norway spurce in the first 3 years of growing in former agricultural land. Planting took place in spring 2012 and observation and measurement was made at the end of every year of growth. There was two subject fields, one was maintained twice a year and other was maintained three times a year. Although at the end of the first year there was no substantial difference in the height growth, at the end of the second year the difference was remarkable. Plants that were maintained twice had average height of 47,2 cm and the needed 50 cm was reached at the end of third year. Then the former agricultural land was considered as new forest by the terms. The plants at the second subject field that were maintained three times got the average height of 56,9 cm by the end of second year, so already new afforested land. Although the needed height was reached by the end of second year, the subject field was also maintained in the third year to gather data for comparison at the end of third year of growth.eng
dc.subjectkuuskEST
dc.subjectkõrgusEST
dc.subjectkasvEST
dc.subjecthooldusEST
dc.subjectpõllumajandusmaaEST
dc.subjectmetsastamineEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleHooldamise mõju 3-aastase kuusekultuuri kõrguskasvule endisel põllumaalest
dc.title.alternativeMaintenance impact for 3-year old Norway Spruce height growth on former agricultural landeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2015-06-05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.