Show simple item record

dc.contributor.advisorHovi, Mart
dc.contributor.authorLuuk, Sander
dc.date.accessioned2015-06-03T06:57:17Z
dc.date.available2015-06-03T06:57:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2329
dc.description.abstractKäesoleva töö eesmärgiks oli uurida ahju ning soojamüüri soojenemist ja jahtumist erineva aastakäigu küttematerjaliga, millel on erinev niiskus. Kütuseks olid erinevad lehtpuuhalud. Uurimisel teostati kolm katset, mis toimusid ajavahemikul 25.02.2015 – 28.02.2015. Mõõdeti sise- ja välistemperatuure, koldest ja korstnast väljuvate suitsugaaside temperatuure ning soojamüüri temperatuure, paigutades sinna andurid. Andmed fikseeriti ja salvestati iga minuti järel vastava seadmega. Töö ülesandeks oli: 1. Määrata suhteline niiskus köetaval materjalil; 2. Arvutada keskmine temperatuurikasutegur kütmise ajal; 3. Teha kõigi kolme katse mõõdetud ja fikseeritud tulemuste põhjal kolde ja suitsugaaside temperatuuride analüüs; 4. Teostada kõigi kolme katse mõõdetud ja fikseeritud tulemustele põhjal analüüs soojamüüris toimuvast; 5. Tuvastada sisetemperatuuri sõltuvus välistemperatuurist; 6. Kirjeldada termokaameraga ülesvõetud piltide põhjal soojamüüri soojenemist ja jahtumist ning majast eralduvat ja väljuvat soojuskiirgust. Töö oli jagatud kahte põhiossa. Teoreetilises osas vaadeldi temperatuuri kasutegurit ja köetava materjali suhtelist niiskust ning nende arvutamise metoodikat. Uurimuslikus osas uuriti ja analüüsiti erinevaid soojenemise ning jahtumise graafikuid. Lisaks vaadeldi ja analüüsiti termokaameraga jäädvustatud pildimaterjali. Töö teoreetilises osas jõuti järeldustele, et kuna temperatuuri kasutegur ei mängi kuigi suurt rolli maja kütmisel, sest küttematerjali niiskus ei mõjuta eriti temperatuuri kasutegurit. Töö teises põhiosas jõuti järeldustele, et mida kuivem on köetav materjal, seda suurem hulk soojust salvestub lõõride seintesse ning sellega seoses eraldub soojusenergiat rohkem.EST
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to gain a better understanding of the burning processes inside the fireplace and the heating and cooling processes inside the brick stove. Termographic images were taken using an infrared camera. The aim of this thesis was: 1. To determine the relative humidity of heating material. 2. To calculate average thermal efficiency during heating. 3. To analyze the fireplace temperatures and flue gas temperatures based on the measured and fixed results from all three tests. 4. To analyze the processes inside the brick stove based on the measured and fixed results from all three tests. 5. To determine the dependency of room temperature from outdoors’ temperature. 6. To describe the heating and cooling of brick stove and the heat radiation leaving the house based on thermal images. The current thesis is divided into two main sections. Theoretical part gives an overview of the calculation methodology of thermal efficiency and relative humidity of heating material. In the second part, different heating and cooling graphs are analyzed. In addition, the material recorded using thermal imaging is also analyzed. The conclusion of the first section of this thesis is, that thermal efficiency does not have a large influence on heating a building, since relative humidity of heating material does not affect the thermal efficiency in a significal way. The second part of this thesis shows, that if the heating material is dryer, more heat is going to concentrate into the stove walls. Therefore, more heat energy is distributed.EN
dc.subjectahjudEST
dc.subjectsoojamüüridEST
dc.subjectkütusedEST
dc.subjectniiskusEST
dc.subjecttemperatuurEST
dc.subjectkasutegurEST
dc.subjectanalüüsEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleTellisahju tööparameetrite analüüs Jaani talusen_US
dc.title.alternativeOperating Variables Analysis of the Stove in Jaani farmen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2015-06-05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.