Show simple item record

dc.contributor.advisorMaasing, B.
dc.contributor.authorPärand, Pille
dc.date.accessioned2012-05-23T11:46:40Z
dc.date.available2012-05-23T11:46:40Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/228
dc.description.abstractPiim sisaldab inimese tervisele vajalikke toitaineid, milleks on valgud, rasvad, süsivesikud jpm, seepärast kuulub joogipiim esmatarbekaupade alla ning peab olema inimestele kättesaadav olenemata selle hinnast. Piima tuleb pakkuda töödeldud kujul, seega oluline lüli piimandussektoris on töötlejad, kes annavad toorpiimale lisaväärtuse, valmistades sellest joogipiima, juustu, jäätist, kohupiima, jpm. Eesti piimaturul domineerivad seoses joogipiimakäitlemisega kolm ettevõtet – Tere AS, Valio Eesti AS ning E-Piim tootmine AS, kes moodustavad turuosast 77%. Analüüsitud seitsme aasta jooksul on joogipiima, kui olulise esmatarbekauba osas toimunud kaks olulist hinnatõusu. 2004. aastal toimunud hinnatõus oli seotud liitumisega Euroopa Liiduga. 2007. aastal Eestis toimunud hinnatõusu peamiseks põhjuseks oli piimatoodete järsk hinnatõus maailmaturul, mille tagajärjel tõusid Eestis enim piimatoodete tööstusest väljamüügihinnad. 2,5%-lise joogipiima keskmine jaehind oli 2004. aastal 0,49 eurot. 2007. aastal, kui Eestis toimunud hinnatõusu peamiseks ajendiks oli piima ulatuslik hinnatõus maailmaturul, kasvas joogipiima jaehind 0,54 euroni (10% võrreldes 2004. aastaga) ning 2008. aastal lausa 0,71 euroni (30% võrreldes 2004. aastaga). 2010. aastaks oli joogipiima jaehind langenud 0,61 euroni. Jaehindade kujunemisel mängivad olulist rolli tootjahinnad, töötlejate väljamüügihinnad ning jaekaubanduse juurdehindlus. Eestis said analüüsitud aastatel 2,5%-lise joogipiima lõpphinnast tootjad 47,5 %, töötleja 21 - 28,5 % ning jaemarginaal oli 16,5 – 28,5 % aastas. Läbi aegade on stabiilsena püsinud tootja ja maksude osakaal. Töötleja ja kaubanduse osa on analüüsitud aastatel märgatavalt muutunud. Eestis toodetud piim on olnud läbi aegade väga kvaliteetne, ligikaudu 60% piimast kuulub eliitsorti, 38% kõrgemasse sorti ning 2% I sorti. Seetõttu on piima ja joogipiima tarbimise kogus Eesti tarbijate seas olnud positiivne ning sarnaselt stabiilne analüüsitud aastatel. Eestis toodetud piim on populaarne ka välisriikides. Ligikaudu 43% piima toodangust eksporditakse EL-i või kolmandatesse riikidesse. Töös tõi autor välja neli kõige olulisemat mõjutegurit, mis on mõjutanud 2,5%-lise joogipiima jaehinda. Eksporti peab käesolevas töös autor üheks olulisemaks piima hinda mõjutavaks teguriks. Eesti tööstused on leidnud viimastel analüüsitud aastatel eksportturud, mis on küll hea Eesti majandusele, kuid toob kaasa hinnasurve siseturul. Teiseks põhjuseks tõi autor välja toorpiima puuduse. Kuna Eestis toodetud piim on väga kvaliteetne, siis piima puudust tekitab selle suurtes kogustes väljavedu riigist. Üldist hinnatõusu põhjustavad ka sisendite hindade muutused, nt toorpiima, söötade, väetiste jpt sisendite hinnad. Viimaseks mõjuteguriks pidas autor investeeringuid. Piimatööstused on investeerinud varadesse, et laiendada piimatööstust, seega tuleb hindu tõsta, et kompenseerida investeeringutesse tehtud kulutused. Kokkuvõttes võib öelda, et jaehind on olnud vaadeldavatel aastatel pigem tõusu teel ning selle hinna kasv on kujunenud nimetatud mõjutegurite koosmõjul. Kuna piima kokkuostuhind on tõusmas, tundub piima odavnemine tulevikus ebatõenäoline. Eesti võib pidada piimasektorit tugevaks ja arenenuks. Kuigi ekspordi kasv on Eesti riigile tasuv, tuleb tõdeda, et ekspordi nõudlus piima järele, võib muuta piima hinna Eesti tarbija jaoks kallimaks.en_US
dc.description.abstractThe Bachelor’s thesis has been written in Estonian, on 47 pages. The thesis include 3 tabels, 12 diagrams, 3 appenices. 43 literary sources have been used. Milk is basic necessity in our lives and we will buy it even if the price rises. The aim of the present thesis was to find out which are the affecting factors what shape the retail price of drinking milk, observ changes in the price margins in 2004 - 2010 and analyze causes which have risen the price of milk. The following aims have been set in the thesis: - to give a review of milk market in Estonia; - to analyze the factors that affect the retail price of milk; - to compare the retail prices of drinking milk in Estonia, Latvia and Lithuania; - to make conclusions on the basis of analytical results. The milk must be offered in the form of processed, so the important factor in the dairy sector are the manufacturers, who provide added value to raw milk, preparing it for drinking milk, cheese, ice-cream, cottage cheese, and more. There are 11 companies who are sharing market by producing drinking milk in Estonia. Three of them - Tere AS, Valio Eesti AS and E-Piim tootmine AS form 77% of market share. There have been two major price increases of drinking milk from 2004 - 2010. In 2004 the increase depended joining with the European Union. In 2007 the increase was primarily due to a sharp rise in prices of milk products on world markets, resulting in increased selling prices for most dairy industry. In 2004 the average retail price of the 2.5% drinking milk was 0.49 euros. In 2007, as in the milk price was mainly due to significant price hikes in the world market, the retail price of drinking milk rose to 0.54 euros (10% more then in 2004). In 2008 it was 0.71 euros (30% more than in 2004.). In 2010 the retail price of drinking milk was fallen to 0.61 euros. Producer prices, the selling prices of processors and market prices play an important role in shaping retail prices. The producers get 47.5%, the processor 21 to 28.5% and market 16.5 to 28.5% from the final price of 2.5% drinking milk. Finally the author brings out 4 main factors, what affect the retail price of 2.5% drinking milk. They are: export, shortage of raw milk, changes in input prices and investments.
dc.subjectjoogipiimen_US
dc.subjectpiimaturgen_US
dc.subjectjaehinnaden_US
dc.subjectpiima tootmineen_US
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.title2,5%-lise joogipiima jaehind ja seda mõjutavad tegurid Eestis aastatel 2004-2010en_US
dc.title.alternativeThe retail price and it's affecting factors of 2,5% drinking milk in Estonia from 2004 to 2010en_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2012-06-06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.