Show simple item record

dc.contributor.advisorNugis, Edvin
dc.contributor.authorLeiaru, Allan
dc.date.accessioned2015-06-01T09:05:24Z
dc.date.available2015-06-01T09:05:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2256
dc.description.abstractAntud uurimustöö annab ülevaate ja hinnangu Lõuna – Eestis paiknevate põldude näitel millisesse seisundisse on viidud põllumullad mobiilsete tehniliste vahendite poolt (külvi –, ratta – ja väljakünni kahjustused), kui neid kasutada oskamatult ja ebaratsionaalselt. Eesmärgiks on prognoosida ja töötada välja kahjustuste hindamise meetod erinevate viljelusmeetodite (sh. otsekülv) korral ning teostada põllumuldade tallatavuse seire ja kahjustuste komplekshindamine. Antud uurimustöösse on kaasatud instrumentaalseteks osadeks GPS – seadmed ja mulla deformatsiooni ning jääkdeformatsiooni mõõteseade, mis võimaldavad hankida koht spetsiifilist informatsiooni (site specific information). Lisaks võimaldab GPS – seadmete kasutamine määrata ja parendada põllul esinevate kahjustuste ulatust ja iseloomu. Selleks, et vähendada ja prognoosida mobiilsete tehniliste vahendite poolt tingitud ja mulla liigtihenemise ning tallamisega põhjustatud kahjustusi, saame kasutada ArcGIS Desktop tarkvara. ArcGIS Desktop tarkvara kasutus annab veel võimaluse uuringute tulemusi muuta arusaadavamaks ja atraktiivsemaks ning aitab operatiivselt nõustada ja suunata talunikku, näiteks luues tarkvara abil kahjustuste kaart. Lisaks GIS – i tehnoloogia rakenduste kasutamine parendab efektiivsust põllumajandusteaduses ja – praktikas.est
dc.description.abstractThis study provides an overview and assessments to which state South - Estonian arable soils are carried out by using mobile and technical means incompetently and irrationally. The objective of the study is to anticipate and develop a method of evaluating the effects of different cultivation methods (incl. direct sowing) and evolve appropriate soils compactness monitoring and evaluation of complex lesions. As intrumental parts of this research GPS equipment, soil deformation and permanent deformation measuring devices have been included to obtain a site specific information. In addition GPS – devices help to improve determing the extent and nature of the lesions. In order to reduce and predict damage of mobile technical means and effects of soil compaction, we can use ArcGIS Desktop software. ArcGIS Desktop software gives the user the opportunity to make the results of research more attractive and understandable. Also it helps to prompt advice and guidance to farmers, for example by creating damage maps. In addition using GIS – applications technology improves the efficiency of agricultural science and practice.eng
dc.subjectpõllumulladEST
dc.subjectmulla tallamineEST
dc.subjectseireEST
dc.subjecthindamineEST
dc.subjectkatsedEST
dc.subjectLõuna-EestiEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleLõuna-Eesti põllumuldade tallatavuse seire ja komplekshindamineest
dc.title.alternativeComplex Evaluation of Compactedness of South-Estonia Arable Soilseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2015-06-05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.