Show simple item record

dc.contributor.advisorSein, Margis
dc.contributor.advisorMuru, Toomas
dc.contributor.authorKängsepp, Kaidar
dc.date.accessioned2015-05-30T07:59:01Z
dc.date.available2015-05-30T07:59:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2203
dc.description.abstractKergliiklus on tervislik ja keskkonnasäästlik liikumisviis, mille osakaalu tõstmine on järjest asjakohasem ja vajalikum. Kergliiklusteede otstarbekaks planeerimiseks on vaja kava, mis Valga maakonnas puudub. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada analüüs Valga maakonna kohalikele omavalitsustele kergliiklusteede planeerimiseks, mis peaks võimaldama ühtlustatud arusaamist kergliiklusteede temaatikast. Bakalaureusetöö üheks uurimisülesandeks on selgitada välja, kuidas on senine maakonnaplaneering ning kohalike omavalitsuste üldplaneeringud ja arengukavad kajastanud kergliiklusteede olemust ja käsitlenud kergliiklusteedega saavutavaid eesmärke ja lahendusi. Dokumentide läbi töötamisel kasutati tekstianalüüsi. Teise uurimisülesande täitmiseks koostati küsimustikud, et välja selgitada omavalitsuste juhtide ja elanike käest, milline on vajadus kergliiklusteede järele. Küsitluste läbiviimiseks kasutati internetti ja viidi läbi vabas vormis intervjuusid. Küsitluste tulemuste analüüsimiseks kasutati kvalitatiivset meetodit ja intervjuude muutmist tekstiks. Bakalaureusetöö tulemus on järgmine: kohalikud omavalitsused tõlgendavad kergliiklusteede mõistet ja nendega seotud eesmärke erinevalt. Kohalike omavalitsuste üldplaneeringud ja arengukavad üldjuhul täiendavad üksteist. Ametnikele mõeldud küsimustiku põhjal selgus, et kergliiklusteid on vähe, sest puudub nende rajamiseks vajalik finants. Kergliiklusteid on vaja liiklusohutuse suurendamiseks ning neid rajatakse üldjuhul programmide ja toetuste abiga. Elanikele koostatud küsimustiku põhjal selgus, et Valga maakonna elanikud eelistavad kasutada autot, kergliiklust kasutatakse eelkõige liikumisharrastuseks. Inimestele on sobivama pikkusega marsruudid asulas kuni 4 km ja asulaväliselt kuni 10 km. Kergliiklusteede ääres võiksid pingid paikneda iga 500 meetri järel ja ilusa vaatega kohtades. Bakalaureusetööd saavad kasutada Valga maakonna kohalikud omavalitsused kergliiklusteede kava koostamiseks ja ühtlustatud arusaamiseks kergliikluse temaatikastest
dc.description.abstractLight traffic is healthy, green way to move and enhancing its share is increasingly relevant. In recent years many local municipalities in Estonia have created cycling paths. For purposeful planning of light traffic infrastructure in Valga County the overall plan is needed to propose a comprehensive and sustainable network. The goal of this thesis is to investigate how is the essence and purpose of light traffic tracks reflected in current county plan and in comprehensive and development plans of local municipalities. Also to draw up an analysis for the local municipalities to plan the network of light traffic tracks. Theoretical part of this thesis gives an overview of the basic planning system in Estonia, introduces different concepts of light traffic, approaches of the subject in legislation and gives an overview of the principles of their creation in different locations. Secondly the thesis presents the results based on the researches conducted among the leaders of local municipalities and local residents, which were aimed at getting knowledge of their opinion regarding the essence and necessity of light traffic tracks. Raising physical activity, traffic safety and reducing air pollution through constructing light traffic tracks is perspective way to create attractive living environments. In authors opinion this thesis can be used by local municipalities to plan the network of light traffic tracks, to harmonize the understanding about the issue and to create a comprehensive and sustainable system serving residents and visitorseng
dc.subjectkergliiklusEST
dc.subjectkergliiklusteedEST
dc.subjectüldplaneeringudEST
dc.subjectkohalikud omavalitsusedEST
dc.subjectValgamaaEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleKergliiklusteede vajaduse hindamine Valgamaa omavalitsustesest
dc.title.alternativeAssessing the need for light traffic tracks in local municipalities of Valga Countyeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2015-06-03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.