Show simple item record

dc.contributor.advisorSada, Oliver
dc.contributor.authorGussev, Vitali
dc.date.accessioned2015-05-30T07:17:53Z
dc.date.available2015-05-30T07:17:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2198
dc.description.abstractKäesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida naha juurdelõikus tootmistsehhi, pindalaga 302,15 m2, töökeskkonna tegureid, võrrelda neid õigusaktide poolt kehtestatud normidega ning vajadusel anda soovitusi keskkonna ja töötingimuste parendamiseks. Samuti, uurida nahakontrolöri töökoha puuduseid, mis võivad töötaja tervist kahjustada, ja projekteerida antropomeetrilistele nõuetele vastav töölaud. Eesmärgi saavutamiseks kasutati kahte hindamise meetodit: foto- ja videomeetod ning mõõtmis- ja andmetöötlusmeetod. Fotomeetodiga hinnati nahakontrolöri töökoha sobivust töötajale, väsimust põhjustavaid sundliigutusi ja sundasendeid. Mõõtmis- ja andmetöötlusmeetodiga hinnati tootmistsehhis mikrokliimat, müra, tolmu ja valgustatust. Peamisteks probleemideks oli naha juurdelõikus tootmisruumis õhu suhtelise niiskuse madal tase. Normväärtuseks on nahatööde puhul 500 lx. Nahakontrolöri tööpiirkonnas on valgustatuse normväärtus 1000 lx. Mõõtmistulemuste käigus saadi keskmiseks väärtuseks 663 ± 99 lx. Naha kontrolöri töökohal esines palju sundasendeid ja tulemused näitasid, et tööprotsessis tuleb teha muudatused. Käesolev töö võib olla kasulik mööblitsehhidele, köösneritele, sadulseppadele ja seda saab kasutada käesolevas töös kirjeldatud tootmisruumi töökeskkonda parendamiseks.EST
dc.description.abstractThe objective of this bachelor thesis has been to explore the conditions of leather furniture manufactory, make merit-based decisions how to make term more eligible for workers and to design and create an ergonomic workplace for leather quality controller. To upgrade existing process. This bachelor thesis contains conclusions of bad chemical influence, which have a place to be in tannery process, made from different literature and researches, human measure and description of human factors in design. Also there are some mathematical calculations of pulley and chain gears which are based on ISO/DIN standards and explanations, why it’s better to choose one of them according to ergonomic requirements.EST
dc.subjectergonoomikaEST
dc.subjecttöökohadEST
dc.subjecttöökeskkondEST
dc.subjecttööruumidEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleMööblitehase nahakontrolöri ergonoomilise töökoha projekten_US
dc.title.alternativeFurniture Factory Leather Controller Ergonomic Workplace Projecten_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2015-06-03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.