Show simple item record

dc.contributor.advisorKäis, Lemmik
dc.contributor.authorKukke, Andre
dc.date.accessioned2015-05-29T06:47:08Z
dc.date.available2015-05-29T06:47:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2178
dc.description.abstractBakalaureusetöö eesmärgiks on uurida biogaasi tootmises kasutatavaid seadmeid ja kirjeldada tootmisprotsesside tehnoloogilisi iseärasusi. Põhjalikult on selgitatud erinevaid biogaasi saamismeetodeid, tuues välja mitmeid võimalusi seadmete ja substraadi valikul. Töö käigus saadud teadmiste abil kirjeldati biogaasi tootmise olukorda Eestis. Uuriti erinevate toormete baasil tegutsevaid jaamasid mujal maailmas. Saadud informatsiooni kaasabil ja arengumaade näitel on välja toodud koduse kääriti valmistamise tehnoloogilised lahendused ja ehituslikud võimalused. Pakutud on omapoolne lahendus koduse kääriti ehitamiseks ja tootmisperioodi pikendamiseks. Töö põhineb kvalitatiivsel meetodil, mis seisneb püstitatud eesmärgi ja uurimisülesannete täitmisel läbi andmete kogumise allikate baasil ning tekstianalüüsil. Saadud andmeid analüüsides kujundas autor oma arvamuse ja nägemuse tootmisseadmete tööst ning kasutamisest.EST
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to research the devices that are used in the biogas production and to describe the manufacturing process technological features. Thoroughly are explained different methods how to get biogas, bringing out various possibilities in variety of devices and substrate. With the knowledge gained during the research the biogas production situation in Estonia was described. Several biogas plants around the world that operate with different feedstock were explored. With the obtained information and example of developing countries, the opportunities of technologies for domestic biogas and construction possibilities are pointed out. Authors own solution for building a homemade digester and how it could be used for a longer period has been proposed. The research is based on qualitative method, which consists of the set goal, the research tasks of data collection sources and text analysis. After obtained data analysis author formed his opinion and vision about the production devices work and usage.EN
dc.subjectbiogaasEST
dc.subjecttootmineEST
dc.subjectseadmedEST
dc.subjectkääritiEST
dc.subjectkütusedEST
dc.subjectkeskkondEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleBiogaasi tootmisseadmete uurimusen_US
dc.title.alternativeResearch of biogas production devicesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2015-06-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.