Show simple item record

dc.contributor.advisorAosaar, Jürgen
dc.contributor.advisorVarik, Mats
dc.contributor.authorOts, Jürgen
dc.date.accessioned2015-05-29T06:31:52Z
dc.date.available2015-05-29T06:31:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2174
dc.description.abstractAntud bakalaureusetöös on tutvustatud metsakuivenduse ajalugu, kuivenduse vajadust ning kuivendusest tulenevaid keskkonnamõjusid. Töös analüüsiti kuivenduse mõjusid puistute kasvule erinevates metsakasvukohatüüpides. Bakalaureusetöö eesmärgiks on koondada ning refereerida seni ilmunud metsakuivenduse alaseid uurimusi ja anda nende põhjal ülevaade metsakuivenduse mõjust erinevate kasvukohatüüpide puistute tootlikkusele. Tööd tehes analüüsiti läbi kõik ajakirja Metsanduslikud Uurimused avaldatud numbrid ning selekteeriti välja metsakuivenduse teemal kirjutatud uurimused. Kokku leiti 35 artiklit, millest töös kasutati seitset, kuna töö konkreetsuse huvides seati refereerimisel uurimustele kindlad kriteeriumid. Artiklites pidi olema kajastatud puistute takseerparameetreid: täius, juurdekasv, boniteet, kõrgus ja diameeter. Samuti oli oluliseks kriteeriumiks ka kuivenduse intensiivsus – kraavide vahekaugused ja nende kaugus uuritud eraldistest. Nimetatud parameetrid valiti, kuna need iseloomustavad kuivenduse mõju puistu kasvule kõige paremini. Töös käsitleti uuringuid, mis põhinesid angervaksa, karusabmla, osja-tarna, madalsoo, siirdesoo, lodu ja raba kasvukohatüüpidel. Töö tulemusena selgus, et kõige paremini reageerivad kuivendusele soometsad. Madal- ja siirdesoo kasvukohatüübi metsasid kuivendades küündib boniteedi tõus 2-3 ja lodus 0,5 klassini. Teistes metsakasvukohatüüpides jäi kuivenduse mõju väikeseks või suisa olematuks.est
dc.description.abstractIn this thesis there is a thorough overview of forest drainage, need of drainage and the environmental impact of it. This study analyzes the drainage impact of wood increment in different kind of forest site types. The purpose of this study is to create an accurate picture of the impact of the forest drainage of wood productivity in different forest site types. While working through this thesis there were analyzed all published Forestry Studies and were selected out written surveys on the forest drainage. Altogether there was found 35 articles in which there were used 7 of them to be more specific about certain criterias. In the articles there had to be information about fullness, growth, quality rating, height and diameter, also the intensity of drainage - trench distances was important criteria. The parameters mentioned above were chosen because these characterize the drainages effect the best on the stands growth. In this thesis there were worked through studies which were based on the growth area of following site types: meadowsweet, polytrichum, field horsetail, carex , minerotrophic mire, transition mire, fen and bog. After different kind of analysis this thesis showed that swamp forests respond the best to drainage. Turned out that during the drainage of minerotrophic mire and transition mire types forests the quality ratings improved by 2-3 and fen forests by 0,5 grade. The drainage impact on other forest site types was small or even non-existent.eng
dc.subjectkuivendusEST
dc.subjectkeskkonnamõjudEST
dc.subjectpuistudEST
dc.subjectmetsatüübidEST
dc.subjectmetsakuivendusEST
dc.subjectMetsanduslikud uurimused (jätkväljaanne)EST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleKuivenduse mõju puistute kasvule – kirjanduse ülevaade ajakirja metsanduslikud uurimused põhjalest
dc.title.alternativeThe effect of forest drainage on stands growth: A review based on journal Forestry Studieseng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2015-06-04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.