Show simple item record

dc.contributor.advisorPeets, Tõnis
dc.contributor.authorVeere, Maris
dc.date.accessioned2015-05-26T08:18:13Z
dc.date.available2015-05-26T08:18:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2040
dc.description.abstractEuroopa Liidu energiapoliitika näeb liikmesriikidele ette eesmärki vähendada energiatarbimist kõikides võimalikes sektorites – juhtnöörid ja standardid on seatud ka elamusektorile. Magistritöö eesmärgiks oli projekteeritava hoone soojusenergeetiliste protsesside simuleerimine ja analüüs ning kokkuhoiumeetmete hindamine. Kõigepealt arvutati hoone küttekoormus ja aastane soojusenergia kulu. Siis arvutati hoone energiatõhusus programmiga BV2. Seejärel modelleeriti hoonet inseneritarkvaraga Scilab hoone ehituslikele spetsifikatsioonidele vastavalt, et simuleerida soojusenergiavoogusid ja temperatuuri kõikumisi hoones. Simulatsiooni kasutati selleks, et hinnata erinevate soojuskadu vähendavate meetmete tõhusust. Nendest meetmetest hinnati parimaks isolatsioonimaterjalide suurendamist 50 mm võrra ja madalama soojusjuhtivusega akende kasutamist. Soovitati ka temperatuuride langetamist vähemkasutatud tubades, et vähendada küttekulu.est
dc.description.abstractThe European Union’s energy policy dictates that it’s member states have to reduce energy consumption in every sector – guidelines and standards to reduce energy consumption have also been set for the housing sector. The goal of this master’s thesis was the simulation and analysis of the energetic processes of a planned residential dwelling, while testing methods to reduce the building’s heat consumption. First, the building’s heating load and annual thermal energy consumption was calculated. Then the building’s energy efficiency was calculated with energy efficiency calculating software BV2. Next the building was modelled with engineering software Scilab in accordance with the building’s technical specifications to simulate the thermal energy flows and temperature fluctuations in the building. The simulation was used to assess the benefits of several measures proposed to reduce heat loss. Of those measures, the increasing of insulation material by 50 mm and the use of windows with lower thermal conductivity were determined to be the best. The lowering of room temperatures in little used rooms was also suggested in order to reduce heating costs.eng
dc.subjectmagistritöödest
dc.titleVäikeelamu energeetika analüüsest
dc.title.alternativeEnergy Analysis of a Dwellingeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2015-06-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.