Show simple item record

dc.contributor.advisorMerisalu, Eda
dc.contributor.advisorTraumann, Ada
dc.contributor.authorKikas, Karit
dc.date.accessioned2015-05-25T08:57:16Z
dc.date.available2015-05-25T08:57:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2010
dc.description.abstractViimase paarikümne aastaga on kilepakendite tootmine märkimisväärselt kasvanud ning tulevikku vaadates muutume me plastmaterjalidest järjest rohkem sõltuvaks. Kilepakendite tootmisel ja värvimisel eraldub töökeskkonda erinevaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid (etanool, etüülatsetaat, isopropanool), mis võivad organismile kahjulikult mõjuda. Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada plastitootmistehase trükitsehhis kasutusel olevad kemikaalid, analüüsida nende toimet töötajate tervisele ning hinnata keemilise riski tõsidust. Uurimistöö läbiviimiseks koostati ankeetküsimustik, viidi läbi vaatlus, analüüsiti erinevatel aastatel Terviseameti poolt mõõdetud kemikaalide kontsentratsioone, mikrokliima mõõdistusi ning müra ja vibratsiooni tasemeid plasttoodete tehase trükitsehhis ning viidi läbi riskihindamine. Uuritava grupi moodustasid 25 töötajat (vastamismäär 80%). Selgus, et enamus trükitsehhi töötajaist puutusid üle poole tööajast kokku erinevate keemiliste ainetega, milleks olid puhastusvahendid, trükivärvid ja lahustid, mis sisaldasid orgaanilisi ühendeid, nagu etanool, etüülatsetaat ja isopropanool. Õhuanalüüside tulemused näitasid, et lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon ja nende koosmõju ei ületanud töökeskkonnas piirnorme, kuid töötajatel esines tervisekaebusi. Uuritavatel on esinenud unehäireid, stressi, peavalusid, nahaärritusi, väsimust, silmade ärritust ning luu- ja lihasvalusid, millest tööga seostati nahaärritusi (40%), silmade ärritust (35%), üldist väsimust (30%), peavalu, unehäireid ning luu- ja lihasvalusid (20%). Kaasuvatest ohuteguritest ületasid müra (86,7 dB(A)), ja üldvibratsioon (3,5 m/s2) piirnorme, mikrokliima (max 31,1 ˚C) soovituslikke väärtusi. Suitsetamisega võimalike seoseid kokkupuutest kemikaalidega ei leitud. Terviseprobleemide tekkimisel on soodustavaks faktoriks isikukaitsevahendite valikuline kandmine. Arvestades ankeetküsitluse, vaatluse ja mõõdistuste tulemusi, on BS 8800:2004 maatriksi järgi ohutegurite (kemikaalid, müra, mikrokliima) riskitasemeks on määratud III ning vibratsiooni riskitasemeks IV, mis näitab vajadust parenduste tegemiseks lähima paari kuu jooksul.est
dc.description.abstractOver the past few decades the production of plastic has increased significantly and in the future we will become more dependent on plastic materials. Various chemicals need to be used to make plastic packaging more attractive. Different volatile organic compounds (ethanol, ethyl acetate, isopropanol) evaporate into the air during printing process and have harmful effect on the workers’ health. The aim of this study was to identify the chemicals used in the plastic printing factory, assess their potential impact on the employees’ health and assess the hazards of the chemicals’ risk. For implementation of the study, a questionnaire was developed; observation was conducted; air samples, noise and vibration level and micro-climatic measurements were analyzed. The sample group for the questionnaire consisted of 25 employees (response rate 80%). It appeared that the majority of workers were exposed for more than half of the total working time to different chemical substrances, such as cleaning substances, printing inks, solvents, etc., which contain organic compounds, such as ethanol, ethyl acetate and isopropanol. The air measurements showed that the concentration of volatile organic compounds and the combined effect of the substances did not exceed the limit values, but they had health complaints that they believed might be related to chemical hazards in the work environment. The respondents reported sleep problems, stress and skin irritations (40%), eye irritation (35%), fatigue (30%), headache (20%), hearing loss (20%) and musculo-skeletal pain (20%) associated with work. Other risk factors, such as noise, whole-body vibration and microclimate exceeded the limits. Smoking and exposure to chemicals were not interrelated. Taking into account the measurements and questionanaire results, risk factors (chemicals, noise, micro-climate) are assigned risk level III and vibration risk level IV, which demonstrates the need to make improvements.eng
dc.subjectmagistritöödEST
dc.subjectkemikaalidEST
dc.subjecttrükkimineEST
dc.subjecttootmistöötajaEST
dc.subjecttervisekaebusedEST
dc.subjectorgaanilised ühendidEST
dc.subjectlendumineEST
dc.titleKemikaalidest tuleneva riski hindamine plasttoodete tehase trükitsehhisest
dc.title.alternativeChemicals risk assesment in printing plant of plastic products' factoryeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2015-05-28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.