Show simple item record

dc.contributor.advisorVool, Ele
dc.contributor.authorTiideberg, Liina
dc.date.accessioned2015-05-18T07:37:42Z
dc.date.available2015-05-18T07:37:42Z
dc.date.availableMagistritööle on seatud üldsusele avalikustamiseks ja kättesaadavaks tegemise osas tähtajaline piirang viieks aastaks.
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1930
dc.description.abstractMagistritöö eesmärgiks oli välja selgitada genotüübi mõju katmikala tingimustes lauaviinamarjade kvaliteedile. Uurimustöös püstitatud hüpoteesideks oli, et lauaviinamarjade kvaliteeti mõjutab genotüüp ja turustamisstandardile vastavaid vilju on võimalik saada Eestis katmikala tingimustes. Katse viidi läbi katmikala tingimustes Saare-Tõrvaaugu aiandis Pärnumaal. Genotüüp avaldas mõju lauaviinamarjade kvaliteedi- ja saagiparameetritele. Viinamarjamahla kuivainesisaldus varieerus sorditi 13,9…18,2 °Brix ehk kõik sordid vastasid turustamisstandardi nr 543/2011 seemneteta ja seemnetega sordite miinimumnõuetele [12]. Kõrgeima orgaaniliste hapete sisaldusega oli sort ’Swenson Red’. Kelt et al. [19] suhkrute ja hapete suhtarvu skaala järgi osutusid kõige magusamateks sortide ’Kosmonavt’, ’Arkadia’ ja ’Osella’ viljad. Marjamahla pH sisaldus oli kõrgeim sinise viljavärvusega sordil ’Kosmonavt’. Küpsusindeks jäi vahemikku 181…283 ning see oli seotud viljade valmimise ajaga – hilise tarbimisküpsuse saavutanud sortide viljad olid madalam küpsusindeksiga ning keskmise tarbimisküpsusega sordid kõrgem küpsusindeksiga. Üldfenoole ja antotsüaane leidus enam sinise viljavärvusega sortides ’Osella’ ja ’Mars’. Kõik sordid vastasid turustamisstandardi vilikonna massi miinimumnõudele (75 g) ja suurima massiga oli sort ’Arkadia’. Vilju vilikonna kohta oli kõige enam punase viljavärvusega sordil ’Canadice’. Raskeima 10 vilja massiga oli sort ’Arkadia’.est
dc.description.abstractThe purpose of the master’s thesis was to identify the influence of genotype on the quality of table grapes in protected cultivation conditions. The hypotheses were that genotype will affect quality of table grapes and it is possible to achieve requirements of the marketing standard for table grapes in Estonia in protected cultivation conditions. The research was carried out in the Saare- Tõrvaaugu gardening farm in Pärnu County. The research concluded that genotype has significant effect on table grapes quality and yield parameters. The content of soluble solids in grape cultivars varied on a large scale between 13,9 to 18,2 °Brix, due to this cultivars correspond to the minimum marketing standard nr 543/2011 about seeded and seedless grapes [12]. The organic acid content was highest in cultivar ‘Swenson Red’. According to Kelt et al. [19] sugars-acids ratio scale the grape varieties with the sweetest taste were: ‘Kosmonavt’, ‘Arkadia’ and ‘Osella. Grape juice pH was highest in blue coloured cultivar ‘Kosmonavt. The ripening index ranged from 181 to 283 and was linked with time of fruit ripening – grapes that attain best eating quality later have a lower ripening index and vice versa. Total phenolics and anthocyanins content were highest in blue coloured cultivars ‘Osella’ and ‘Mars’. All varieties exceeded the minimum cluster weight (75 g) in marketing standard and the highest cluster weight was the cultivar ‘Arkadia’. With most berries per cluster was the red coloured cultivar ‘Canadice’. Cultivar with the highest 10 berry weight was ‘Arkadia’.eng
dc.subjectmagistritöödEST
dc.subjectviinapuuEST
dc.subjectorgaanilised happedEST
dc.subjectmahladEST
dc.subjectpH
dc.subjectfenoolidEST
dc.subjectvili (bot.)EST
dc.titleGenotüübi mõju lauaviinamarjade kvaliteedile kiletunnelis kasvatamiselest
dc.title.alternativeThe influence of genotype on the quality of table grapes in protected cultivation conditionseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2015-05-28
rioxxterms.freetoread.startdate13.04.2020


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.