Show simple item record

dc.contributor.advisorKuhlmann, Friedrich
dc.contributor.advisorUnt, Anna-Liisa
dc.contributor.advisorVassiljev, Peeter
dc.contributor.authorKikkamägi, Helen
dc.date.accessioned2014-08-29T06:29:15Z
dc.date.available2014-08-29T06:29:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1886
dc.description.abstract„2 Miili Rohelust“ on käesoleva bakalaureuse töö autori nägemus ja ideelahendus praegusest Tartu linnas asuvast vanast Sadamaraudtee piirkonnast. Autor on püüdnud leida võimalikult head lahendust piirkonnas valitsevatele probleemidele ja samal ajal rõhutada ka ala positiivseid omadusi. Kontseptsiooni põhirõhk on rekreatsioonil ning ala atraktiivsuse tõstmisel, samas on arvestatud ka olemasolevate ehitistega ning püütud säilitada võimalikult palju hooneid, millel funktsioon juba olemas. Ideelahendus püüab tuua alale juurde eelkõige pidevat ja püsivat kasutajaskonda. Lahenduse kohaselt läbivad tervet projektiala kaks paralleelset kergliiklusteed: üks jalakäijatele, teine ratturitele, rulluisutajatele jms mitte-mootorsõidukitele. Ropka park jääb püsima, kuna see on üks positiivsetest aspektidest antud ala juures, kuid selle struktuur muutub. Pargi vastu tuleb aga spordiväljakute ala. Liikudes edasi ida suunas on Turu ja Teguri tänava liitumis kohta planeeritud spordikeskuse hoone, mis ühenduses spordiväljakutega ning selle vastas, üle kergliiklusteede on kavandatud ärihoone, mille põhifunktsioon kujuneb hiljem. Kohe spordikeskuse kõrval asuvale hetkel tühjana seisvale alale kujuneb aga elamurajoon, mis kindlasti küllastab spordiala kasutajaskonda. Elamualast idas on ideelahenduse autor kujundanud ka supelranna. Siili elamuhoonetest läänes asub hetkel küll haljasala, kuid see on hooldamata ning suur osa potentsiaalsest pinnast hõlmab tööstusplats. Ideelahendus laiendab ala ning kujundab seda veidi ümber, jättes selle siiski pool- looduslikuks koosluseks. “2 Miili Rohelust” püüab kõigi eelmainitud muudatuste tulemusena muuta projektiala linlastele kutsuvamaks, turvalisemaks ja isegi vajalikuks paigaks igapäevastes toimingutes.EST
dc.description.abstract‘’ 2 Miles of Greenery’’ is the vision and ideal solution from author of this Bachelor’s thesis to the old Sadamaraudtee area, located in Tartu. The author has tried to find the best available solution in regards to surrounding problems and also at the same time to stress the positive qualities of the Sadamaraudtee area. The main idea of the conception is to raise the areas attractiveness by trying to create recreational things to do. I also have taken into account the existing buildings and to try conserve those, which already have a function. The solution, provided in this Bachelor’s thesis, is to create an environment to constantly bring visitors to the Sadamaraudtee area. To make the Sadamaraudtee area more accessible in this thesis I propose to create two parallel light traffic roads; one for pedestrians and the other for cyclists, rollerskaters and such (for non-motorized vehicles). Regards to the Ropka park, it will stay, because it is one of the positive aspects of the given area. However, the structure of the park will change. The area opposite of the park will be turned into outdoor sporting facilities. Moving on the east side towards Turu and Teguri street, where the two streets meet, we have planned to make a Sports center, which is connected with earlier mentioned sporting facilities. Right next to the Sporting center, at the moment vacantly residing square shall be turned into a residential area. Some new residents will surely visit the sporting areas and proposed center. Located in the east of the residential area, the author of the solution has designed a plage. To the west of the Siili residential area, today we can see a untrimmed and unmanaged area of greenery which is neighbor to a bigger industrial area. The Solution would also widen the area and design it to make it at least an even in comparison to the industrial area. “2 Miles of Greenery” tries to make the project-area safer, more inviting for city-folk and maybe turn it to a place of everyday activities.EN
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.title2 Miili Rohelusten_US
dc.title.alternative2 Miles Of Greeneryen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2014-08-28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.