Show simple item record

dc.contributor.advisorSahk, Kaarel
dc.contributor.authorAdojaan, Jaan-Ain
dc.date.accessioned2014-06-07T06:42:33Z
dc.date.available2014-06-07T06:42:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1770
dc.description.abstractKinnisvarasse investeerimine on paljudele inimestele tulusaks ärimudeliks. Kinnisvarainvesteeringud on üks paljudest investeerimisvõimalustest omakapitali kasvatamiseks ja antud teema vaatlebki seda ühte paljudest omakapitali tootluse võimalustest Eesti investeeringute turul. Võimalik on uurida Tallinna elamispindade turu näitel hetkelist majandusseisu ja kinnisvara turu näitajaid arvestades elamispindade investeeringu tasuvust ja selle mõttekust. Seetõttu saab kinnisvarasse investeerimisel välja tuua positiivseid, kui ka negatiivseid külgi. Pooltargumendiks on kindlasti fakt, et väljaüüritud kinnisvaraga on võimalik toota regulaarset ja positiivset rahavoogu üüritulu näol. Negatiivseks pooleks on aga kinnisvara väärtuse säilitamise ehk omamise kulu pikaajalises perspektiivis, sest kinnisvara vananeb nii moraalselt kui ka füüsiliselt. Magistritöö eesmärgiks oleks leida elamispindade investeeringu tootluse määr hetke turu seisuga ja analüüsida elamispindade investeerigu tasuvust Tallinnas. Võrrelda teisi omakapitali tootluse instrumente elamispindade turu investeeringu tootlusega samas mahus. Teema on aktuaalne kuna on suhteliselt vähe käsitletud. Kinnisvarainvesteeringute teooriast lähtudes on tehtud investeerimisobjektide tasuvusarvutused. Kokkuvõtvaks tulemuseks võib järeldada, et tänasel Tallinna elamispindade turul investeeringud pakuvad tõenäoliselt positiivset rahavoogu kaasates 40% omakapitali ja samuti on ka hetke turutingimustes peamiseks positiivse tootluse andjaks kapitali kasv.est
dc.description.abstractInvesting in real estate is a profitable way for many people to make positive cashflow. Investing in real estate is one of many ways for capital gains and current work tries to analyze this kind of investment strategy in the market of Estonia. There is a chance to examine Tallinn investing market possibilities taking into consideration the current economic situation and indicators of the market. Thus, it is possible to bring out positive and negative aspects of real estate investing. One positive argument would be that it is possible to make regular positive cash flow in the apartment rental market. Negative side would be long-term maintenance and owning costs, because real estate is amortizing morally and physically. The main goal of this research is to find the capital gains rate in Tallinn apartment rental market and to analyse the feasibility of investing in apartments. Also to compare other types of investment opportunities with real estate investing in the same proportions. Current research is up to date due to its lack of analysis. Using the theory of real estate investments, there have been done cash flow calculations to see if the project is profitable. As a result, it can be said that in today’s real estate housing market in Tallinn it is possible to generate positive cash flow investing 40% equity and the capital gains of investment will be positive in this scenario.eng
dc.subjectkinnisvarainvesteeringudEST
dc.subjectkinnisvaraturgEST
dc.subjectelamispindEST
dc.subjectüürimine (eluruumid)EST
dc.subjecttootlusEST
dc.subjectdiskontoEST
dc.subjectTallinnEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleInvesteerimisvõimalused Tallinna elamispindade turulest
dc.title.alternativeInvestment opportunities in the housing market of Tallinneng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2014-06-10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.