Show simple item record

dc.contributor.advisorDrenkhan, Rein
dc.contributor.advisorAdamson, Kalev
dc.contributor.authorSepp, Aapo
dc.date.accessioned2014-06-05T09:06:02Z
dc.date.available2014-06-05T09:06:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1731
dc.description.abstractUurimustöö on harilikul kadakal (Juniperus communis L.) esinevatest võimalikest haigusetekitajatest Saaremaal, s.o eelkõige seentest, seda nii teoreetiliste kui ka empiiriliste materjalide põhjal. Bakalaureusetöö peamised eesmärgid olid järgnevad: anda kirjanduse põhjal ülevaade harilikul kadakal olevatest seenhaigustest ja ilmastiku ekstreemsustest tingitud probleemidest ning analüüsida võimalikke haigusetekitajaid harilikul kadakal. Töö tarvis on kogutud erinevaid hariliku kadaka proove ning uuritud neid mikroskopeerimise, isoleerimise ning tehtud liigi määrangud DNA põhiselt. Proovid on korjatud Saaremaa erinevatest piirkondadest. Kadakate võradele anti ka tervislik hinnang visuaalselt. Labortööde tulemusena leiti Saaremaalt kogutud kadakate proovidelt neli erinevat haigusetekitajat: Heterobasidion annosum, Phomopsis sp., Myrothecium sp. ja Pestalotiopsis funerea. Visuaalne hinnang proovitükkidel andis tulemuseks, et keskmisel hinnatud kadakal on võra kahjustunud 26 – 50%. Vastust, küsimusele, kas hariliku kadaka kuivamist ja suremist põhjustab konkreetne seenhaigus selles uurimustöös ei leitud, sellest lähtuvalt tuleb kadaka suremise põhjuste uurimist kindlasti jätkata.est
dc.description.abstractThis study is about different possible diseases on common juniper (Juniperus communis L.) in Saaremaa, i.e. about pathogenic fungi, on theoretical and on empirical materials. The bachelor`s thesis main objectives were following: to provide an overview of the liteature about fungi on common juniper and weather extremities causing problems and analyse potential pathogens on common juniper. Different samples are collected, microscoped, isolated and determined by DNA analyses. Samples were collected from different regions of Saaremaa. Visual assessment of common juniper crown was given. As a results of laboratory study four different pathogens were found: Heterobasidion annosum, Phomopsis sp., Myrothecium sp., and Pestalotiopsis funerea. Common juniper visual assessment result was: that commonly 26 – 50% of canopy was damaged of estimated trees. The answer to the question whether damages of the common junipers is caused by specific pathogen according to the work results was not found. Therefore the research should continue.eng
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titleHaigusetekitajad harilikul kadakal (Juniperus communis L.) Saaremaalest
dc.title.alternativeDiseases of common juniper (Juniperus communis L.) in Saaremaaeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2014-06-09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.