Show simple item record

dc.contributor.advisorVassiljev, Peeter
dc.contributor.advisorUnt, Anna-Liisa
dc.contributor.advisorKhulmann, Friedrich
dc.contributor.authorRoomet, Maali
dc.date.accessioned2014-06-03T12:04:46Z
dc.date.available2014-06-03T12:04:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1668
dc.description.abstractKäesolev bakalaurusetöö on valminud jätkuna 2013/2014 õppeaasta õppeainele “Linnaruumi kujundamine”, kus lähteülesandeks oli lahendada projektala Tartu elamupiirkonnas. Projektist on võetud kasutusele mõned motiivid ning need üle kantud antud lõputöösse. Nendeks on ühise ruumi loomine, siseruumi laiendus väliruumi, kergliikluskoridorid ning erinevate ruumiosade loomine. Kujundusprojekti esimene pool annab ülevaate projektala asukohast, olemasolevast olukorrast ning analüüsist. Analüüsidele tuginedes on loodud kujundusprojekt, mis ilmestaks piirkonda ning lahendaks projektalal esinevaid probleeme. Kontseptsiooniks oli luua ühiskondlik ruum, mida ei kasutataks ainult liiklus- koridorina, vaid kus kasutajad tahavad viibida ning veeta oma vaba aega. Kergliikluskoridori on integreeritud siseruumi laiendus kortermajade piirkonnas, rohealad ning spordirajad, piirkonnale annavad lisaväärtust elamurajoon ja ärimajade kompleksid. Kergliiklusradade kasutamist hõlbustab sõiduautode koridorist sildade abil teisele tasandile üleviimine. Selline lahendus võiks rahuldada kõigi võimalike osapoolte huve ning ilmestada Tartu infrastruktuuri.est
dc.description.abstractThis Bachelor thesis is a continuation to 2013/2014 academic year subject "Urban Landscape Design", where the initial task was to solve and create a project space of a certain residental area at Tartu. The project this thesis is about involves some of the motives as creating collective urban space, expanding indoor space to outdoor space, creating light traffic connections and different space types from the initial project. First half of this thesis gives an overview of the location, current situation and analysis of the project space and area itself. According to the analysis is therefore created a design project* that would solve the issues of the project space and would also add some value to the area. The contsept of the design project was to create a public urban open space, that would not be used only as a traffic connection line, but where people would want to spend their leisure time as well. This was created by integrating extentsion of indoor space to outdoor space at the residental area, urban open spaces and fitness trails to the light traffic connection lines. Residental and business coplexes add value to the area as well. The usage of light traffic connection lines is facilitateted by moving car traffic, with the help of brides, away to a different level. Solution this thesis offers could potentially satisfy all different parties and add value to Tartu's infrastructure.eng
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titleSadamaraudtee lineaarparkest
dc.title.alternativeSadamaraudtee Linear Parkeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2014-06-09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.