Show simple item record

dc.contributor.advisorMaasikamäe, Siim
dc.contributor.authorSuits, Kristi
dc.date.accessioned2014-06-03T12:01:17Z
dc.date.available2014-06-03T12:01:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1667
dc.description.abstractPõllumajandustootjad peavad maa harimisel kokku puutuma mitmete maakasutuse puudustega, mis takistavad põllumajandustootmise efektiivsust. Mitmetes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on tehtud erinevaid uuringuid ja teadustöid ning mõnes riigis on läbi viidud ka maakorraldusprojekte, kuid ühtset ja lihtsalt lahendust pole probleemile siiamaani leitud. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli tuua välja maakasutuse puudused, mida peavad oluliseks põllumajandustootjad. Andmeid uurimustöö jaoks koguti juhtumiuuringu meetodil, mille alusel küsitleti kahte põllumajandustootjat. Küsitletud põllumajandustootjad tõid välja mitmeid puudusi ja probleeme, mis segavad ratsionaalset maakasutust. Peamisteks probleemideks peeti maatüki kuju, teid, kraave, kivihunnikuid, puude ja põõsaste saarekesi, elektriliine ja kaeve, mis asuvad põldudel. Probleemiks peeti veel ka teistele kuuluva maa ületamist, selleks et pääseda vajalikule maatükile ning arvati, et võimaluselt tuleks selliseid olukordi vältida. Mõlemad põllumajandustootjad soovisid maakasutuse tingimuste parandamiseks maakorraldustoimingute läbiviimist. Saadud tulemused ühtisid Helina Jõgi (2010) poolt koostatud lõputöö „Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste analüüs kolme Põlvamaa valla näitel“ tulemustega. Maakasutuse puudustest Eestis oleks vaja rohkem informatsiooni, seega oleks vaja maakasutusega seotud probleeme uurida sarnaselt Jõgi magistritööle teisteski Eestimaa valdades. See aitaks kaasa paljude maakasutusega seotud probleemide tuvastamisele ning aitaks ka leida Eesti jaoks sobivaid lahendusi, mis aitaksid vähendada killustatust põllumajanduses.est
dc.description.abstractFarmers face many challenges that hinder the effectiveness of agricultural production when it comes to using land. Several Central and Eastern European countries have conducted various studies and published research papers on this topic, some have even carried out different land consolidation projects, but a comprehensive solution remains to be unfound. The aim of this Bachelor’s thesis is to point out the land use imperfections that farmers have deemed most important. The data was collected in accordance to case study methods which meant questioning two farmers. Surveyed farmers pointed out several imperfections and problems that interfere with rational land use. The main problems were believed to be the shape of the land, roads, ditches, piles of rubble, collections of trees and shrubs, power lines and wells situated on farming land. In addition, attention was drawn to the issue of crossing another’s land for reaching one’s land. It is believed that situations such as this need to be avoided when possible. Both farmers were interested in conducting land consolidation projects in order to improve agricultural production conditions. The results of this paper coheres with the results of Helina Jõgi’s thesis (2010) “Analysis of the farmers` land use spatial properties on the basis of three municipalities of Põlvamaa”. There is a great need for additional information about the problems of land usage in Estonia. Therefore the concerning problems should be studied similarly to Ms Jõgi’s Master’s thesis in other areas in Estonia. This could help identify many problems related to use of land and enable working out suitable solutions for Estonia which in turn would help reduce the fragmentation of land in agriculture.eng
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titleMaakasutuse puudused põllumajandustootjate seisukohaltest
dc.title.alternativeFarmers opinion on the land use imperfectionseng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2014-06-06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.