Show simple item record

dc.contributor.advisorKokin, Eugen
dc.contributor.advisorFrorip, Juri
dc.contributor.authorFeditšenkov, Vitali
dc.date.accessioned2014-06-02T10:39:54Z
dc.date.available2014-06-02T10:39:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1607
dc.description.abstractVõrreldes kolme erinevat metoodikat, mis on kirjeldatud antud magistritöös, saab teha järeldusi milline metoodika on sobilikum ja täpsem soojusenergia arvelduste tegemiseks. Ettevõtetes, kus ise olen töötanud, kasutatakse primaarenergia metoodikat nii katlakompleksite kui ka kogu katlamaja koos kondensaatoriga võimsuse määramiseks, arvestades kütuse ainult alumist kütteväärtust. Antud lahendus on lihtsam sellisel juhul, kui on olemas täpsed soojusmõõtjad. Suitsugaaside metoodika on mõeldud projekteerimiseks kui on olemas järgmised etteantud andmed: suitsugaaside temperatuurid peale katla ja kondensaatori, puidukütuse niiskus ning katlakompleksi võimsus. Saadud tulemuste alusel saab määrata projekteeritava suitsugaaside kondensaatori võimsust ja soojusvaheti optimaalse temperatuuri. Vee erisoojuse metoodika on käepärasem suitsugaaside kondensaatori hetkvõimsuse arvutamiseks. Tänapäeval on laialt levinud arvamus, et katla kasutegur ei saa olla suurem 100%-st, samas kui suitsugaaside kondensaatoriga varustatud katlamaja kasutegur võib ületada 100%. Antud nähtus ei ole füüsikaliste seaduste rikkumine või Perpeetuum Mobile ehk igiliikur, vaid arvutusmetoodikalt tulenev eripära. Veeauru kondenseerumisel eralduv soojus moodustab 10...15 % soojusest, mis on eraldatud eelkoldes. Lisaks sellele ei tohi katelde kasutegureid ja kondensaatori soojuslikku kasuteguri kokku liita. Lähtudes finantsarvutustest on näha, et suitsugaaside kondensaator on majanduslikult äärmiselt kasulik ja tulukas seade, mille orienteeruv tasuvusaeg on sõltuvalt alginvesteeringust 1,5...2 aastat. Majanduslikust poolest on erinevate puidukütuste tarnimine või rangete nõuete esitamine mitte soovituslik, sest oluliselt suureneb toodetud soojusenergia hind. Kaasaegsed katlakompleksid ei ole puidukütuse suhtes nõudlikud ja juhitakse automaatikaga vastavalt puidukütuse kvaliteedile ja fraktsioonidele. Suitsugaaside kondensaator vähendab oluliselt puidukütuse erikulu ja puhastab suitsugaase. Lähtudes autori töökogemusest saab Aardla katlamaja suitsugaaside kondensaatori võimsuse kohta teha järelduse, et nii võimsat kondensaatorit antud katlamajas hetkel ei ole vaja, sest et maksimaalsed võimsused on olnud vahemikus 2,6...2,8 MW (kondensaatori maksimaalne võimsus on 3,85 MW). Võib arvata, et antud seadet projekteeriti varuga, kuid tänase AS Fortum Tartu arengukava järgi Aardla katlamaja läheb üle osalisele töökoormusele ja uut ümberehitamist lähiajal ei planeeritaEST
dc.description.abstractIn our modern world, due to high energy prices, mankind is trying to make the production of electricity and heat as efficient as possible, using a variety of devices and accessories. The present master’s thesis explores and introduces one of these devices – Aardla boiler house flue gas condenser. An analysis of three methods for efficiency calculations and power of the condenser, as well as its impact on the efficiency of boiler station as a whole on the basis of annual data for 2013 has been given. Financial analysis is performed on the basis of initial and operating costs.EN
dc.subjectmagistritöödest
dc.titleAardla katlamaja suitsugaaside kondensaatori efektiivsusnäitajaden_US
dc.title.alternativeAardla Boiler House Flue Gas Condenser Efficiency Parametersen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2014-06-04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.