Show simple item record

dc.contributor.advisorLeola, Taavi
dc.contributor.authorSepp, Sixten
dc.date.accessioned2014-06-02T09:10:42Z
dc.date.available2014-06-02T09:10:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1595
dc.description.abstractPõllumajandusettevõtte edukuse aluseks on kogu tööprotsessi efektiivne toimimine. Käesolevas lõputöös on võetud vaatluse alla FIE Rein Jursi teraviljakäitluskompleks selle parendamise eesmärgil. Lõputöö koosneb viiest osast. Esimeses osas on välja toodud lõputöö eesmärk ning sellega kaasnevad ülesanded. Teises osas on kirjeldatud lõputöö metoodikat. Kolmandas osas näidatakse teraviljakäitluskompleksi asukohaskeemi, antakse ülevaade ettevõtte ajaloost, tänapäevast, peamisest tegevusalast, Kevili põllumeeste ühistust, põldude asukohast ja ettevõttes kasutusel olevast tehnikast. Neljandas osas antakse ülevaade vilja kuivatamise teooriast, analüüsitakse erinevaid põlluharimisetehnoloogiaid ja teraviljakuivati tüüpe. Antakse ülevaade projekteeritavast viljakuivatist. Viiendas osas on koostatud tehnoloogiline skeem, kuhu on lisatud võimalused töö paremaks organiseerimiseks. Lisak on valmistatud tehnoloogiline projekt. Viljahoidla ja masinate hoiuruum on projekteeritud pikemaks ja kõrgemaks, et oleks võimalik probleemideta hoiustada saaki, väetisi, seemneid ja tehnikat. Viljahoidlasse on projekteeritud laealused konveierid ja viljasalved, et oleks võimalik eraldada kuivatatud vilja. Vilja vastuvõtu ruumi on projekteeritud põrandaalune konveier vilja transpordiks kuivatisse. Kompleksi on projekteeritud olmeruumid (wc ja duširuum), kuna olemasolevad on amortiseerunud. Kompleksi on projekteeritud uus teraviljakuivati, et tööprotsessi kiirendada. Tervele kompleksile on projekteeritud uus plekk-katus. Lõputöö lisades on välja toodud ettevõtte asendiplaan, pealtvaate joonis, läbilõike joonised ja illustreeriv ruumiline joonis.EST
dc.description.abstractThe purpose of this thesis was to draw up a technological design for the reconstruction of an agriculture business with 400 hectare land stock. The following methods were used: 1. Ascertainment of production bottlenecks and defining the needs of existing grain handling complex. It is based on an interview with company’s manager and author’s work experience in the given company. 2. Literature research and comparative analysis of theoretical material. 3. Compiling a technological design and scheme In this thesis, different cultivation technologies and types of grain dryer were analysed. As a result, technological project and scheme are drawn up, for more effective functioning of grain handling centre.EN
dc.subjectlõputöödest
dc.title400 hektarilise maafondiga teraviljakäitluskompleksi rekonstrueerimineen_US
dc.title.alternativeReconstruction of a grain handling centre with a land stock area of 400 hectaresen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2014-06-05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.