Show simple item record

dc.contributor.authorJaago, Helen
dc.date.accessioned2014-05-31T12:49:16Z
dc.date.available2014-05-31T12:49:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1573
dc.description.abstractAntud magistritöö eesmärk on uurida Eesti Maaülikooli spordihoone energiatarbimist ja analüüsida. Selle tulemusel on võimalik anda ülevaade ehitise energiaefektiivsuse kohta ja pakkuda välja soovitusi ja lahendusi energia kulude vähendamiseks tulevikuks. Tulemuste saavutamiseks on arvutatud hoone soojuskoormus, mõõdetud ventilatsioonisüsteemide tarbimisvõimsust ning arvestatud ehituslike omapärasustega. Magistritöö koosneb viiest peamisest osast, millest esimeses on kirja pandud probleemi olemus. Teises tööjaotises on hoone tutvustus, mis koosneb ruumijaotusest, ehituslikust iseloomustusest ja selle valgustusest. Kolmandas peatükis on välja toodud Eesti Maaülikooli spordihoone tehnosüsteemid. See jaotis annab ülevaate ehitises olevale ventilatsioonisüsteemile, õhkkardinatele, põrandaküttele ning ülejäänud kütte- ja elektrisüsteemi kasutusele. Peale selle on välja toodud ventilatsioonisüsteemi elektritarbimise mõõtmise tulemused. Magistritöö neljandas peatükis on esitatud arvutustulemuste näol soojuskoormuse jaotus. Viimases ehk viiendas jaotise on pakutud välja potentsiaalseid lahendusi, mille abil oleks võimalik vähendada energiakulusid, hoone energiatõhusamaks muutmiseks.est
dc.description.abstractThis masters’s thesis is about energy consumption and proposed solutions to economize the usage of energy in the sporting facility of Estonian University of Life Sciences. The purpose of this paper was to create an overview and analysis of the building in order to minimize the costs on energy. Heat loss and radiation calculations were made while taking in consideration the buildings individuality, it’s heat and ventilation systems. Calculations and measurements were made about ventilation systems electrical consumption and according to them it is possible to give some recommendations to make the building more energy efficient. This could be done if the power coefficent of electrical drives of the ventilation system would be increased. It is possible by installing capacitors to the system to balance the reactive power component produced by the electric motors. Besides this option a good solution could be using renewable energy sources. For example installing PV-panels or solar collectors on the roof would effectively decrease the costs for heating and ventilation of the building. Another option could be placing thin film solar panels on the southern class facade which would make reducing the amount of the excess heat possible and besides that it would allow us to benefit from reduced costs caused by the ventilation system during the summer.eng
dc.subjectmagistritöödest
dc.titleEesti Maaülikooli spordihoone energiakasutuse uuringest
dc.title.alternativeEnergy Supply Analysis for the Estonian University of Life Sciences Sporting Facilitieseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2014-06-04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.