Show simple item record

dc.contributor.advisorIlves, Risto
dc.contributor.advisorKüüt, Arne
dc.contributor.authorVarusk, Joosep
dc.date.accessioned2014-05-28T11:53:21Z
dc.date.available2014-05-28T11:53:21Z
dc.date.availableMagistritööle on määratud üldsusele avalikustamise ja kättesaadavaks tegemise osas piirang viis aastat.
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1498
dc.description.abstractLõputöö eesmärgiks seatud bioetanooli ja õli segamise katseseadme projekteerimine Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi mootori katselaboris on täidetud. Katseseade on uue lahendusega ning on mõeldud kasutamaks labori tingimustes. Antud töös on täidetud järgmised ülesanded: 1. Antud ülevaade mootoritest kasutatavatest alternatiivkütustest ning nende segudest. 2. Pakutud välja katseseadme uudne lahendus. 3. Projekteeritud bioetanooli ja õli segamise katseseade. 4. Valmistatud projekteeritud katseseade. 5. Viidud läbi katsetused katseseadmega. 6. Kontrollitud segatud kütustesegude vastavust nõutud tingimustele. Katseseadme testimise käigus selgus, et seade peab olema väga heade hermeetiliste omadustega, kuna pihustamisel tekib peenfraktsiooniline aru ehk kütusetolm. Parandada tuleb katseseadme hermeetilisi omadusi. Katseseadme sisetingimustes kasutamisteks on vaja lisada peale õli-eraldaja filter ja üks täiendav aktiivsöefilter. Katsetulemuste läbiviimiseks segati kokku kolm erinevat kütusesegu. Eesmärgiks oli hinnata, kui palju seguneb bioetanoolis õli. Kõige parema tulemuse andis kütusesegu 3, mille segus lahustus 1,2% õli. Saavutamaks biokütusesegu, kus on lahustunud 2% õli, tuleb teha lisa katseid. Edasiarendus antud katseseadmele oleks muuta selle kasutamine kasutajale veel mugavamaks. Katseseadme tööprotsessi saab katkestada ainult käsitsi. Selle lahendamiseks tuleb suruõhu trassile lisada üks kahepoolne elektriline solenoidklapp. Solenoidklapi peab hakkama juhtima digitaalne taimer. Sellega fikseeritakse aeg kui kaua soovitakse solenoidklapi lahti hoida, mis juhib suruõhku. Selle meetodi käigus sätib kasutaja vastava aja, mille jooksul peab katseseade teostama segu valmistamist ning lõpetama ise automaatselt tööprotsessi.est
dc.description.abstractThe focus of the engine laboratory of Institute of Technology at Estonian University of Life Sciences is alternative fuels. The purpose of the thesis is to construct a pilot-scale apparatus for mixing bioethanol and oil. Mixing is needed for obtaining a fuel mixture with adequate lubrication properties. The fuel mixture will be used as a fuel in internal combustion engines. The pilot-scale apparatus for mixing bioethanol and oil will work with two nozzles. The nozzles work with compressed air and are based on the Venturi effect.eng
dc.subjectlõputöödest
dc.titleBioetanooli ja õli segamise katseseadeest
dc.title.alternativePilot-scale apparatus for bioethanol and oil mixingeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2014-05-30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.