Show simple item record

dc.contributor.advisorParol, Argaadi
dc.contributor.authorMölter, Märt
dc.date.accessioned2014-05-27T07:57:31Z
dc.date.available2014-05-27T07:57:31Z
dc.date.availableLõputööle on üldsusele avalikustamise ja kättesaadavaks tegemise osas seatud piirang viis aastatest
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1471
dc.description.abstractAntud uurimuse eesmärk on analüüsida sööda tootmist OÜ Mäelaari talus. Talu peamiseks tegevusvaldkonnaks on lambakasvatus. Ettevõtte kõige suurem kuluartikkel on söödatootmine. Seega on uurimustöös enim tähelepanu pööratud erienavete silotootmistehnolooogiate võrdlemisele. Kuigi talul on olemas virsnsilo tootmiseks vajalik haagiskogur, on viimastel aastatel toodetud vaid ruloonsilo. Käesoleva bakalaureuse töö hüpoteesiks on väide: virnsilo tootmine on tulusam, kui ruloonsilo valmistamine. Hüpoteesi tõestamiseks või ümberlükkamiseks koguti 2013. aasta vältel andmeid OÜ Mäelaari talust. Ruloonsilo tootmise analüüsimiseks vajalikud andmed pärinevad ettevõttest, haagiskoguriga valmistatud virnsilo tootmiseks vajalikud andmed põhinevad vastaval erialasel kirjandusel. Töö tulemustest selgus, et haagiskoguriga toodetud virnsilo omahind oli 13 % odavam ruloonsilo valmistamisest. Lisaks sellele oli tehnoloogiatel erinev ajakulu, mis taaskord kinnitas haagiskoguri produktiivsust. Arvestades, et talu on juba soetanud endale haagiskoguri, usun, et antud tulemused osutuvad ettevõttele kasulikuks.est
dc.description.abstractThe aim of this research is to analyse food production in a sheep farm called Mäelaari Ltd. The primary activity of the enterprise is sheep husbandry. The biggest item of expenditure is food production. Therefore, the emphasis has been put on different technologies of silage production. Although the farm has a forage wagon for clamp silage, during the last years only big bale silage has been produced. The hypothesis of the study is that the technology of clamp silage is more cost-effective. The empirical analyses to test this hypothesis are based on data drawn from the sheep farm Mäelaari Ltd in 2013. The variables related to the technology of big bale silage were collected from the enterprise. The data for clamp silage making with forage wagons was obtained from previous studies. The findings of the study showed that the silage made with big bale technology was 13 % cheaper than the clamp silage made with a forage wagon. In addition to that, the amount of time spent on the processes differed, with the forage wagon being more productive. The results of the research are useful for the farm, particularly considering the availability of forage wagon technology.eng
dc.subjectlambakasvatusEST
dc.subjectruloonsiloEST
dc.subjectsiloEST
dc.subjectvirnsiloEST
dc.subjecthaagiskogurEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleMäelaari OÜ lambafarmi analüüsest
dc.title.alternativeThe analysis of Mäelaari Ltd sheepfarmeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2014-06-05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.