Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisorVeromann, EveEST
dc.contributor.advisorKaasik, Riina
dc.contributor.authorRebane, Maie
dc.date.accessioned2014-05-27T06:57:00Z
dc.date.available2014-05-27T06:57:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1464
dc.description.abstractViimase kümne aasta jooksul on rapsi külvipinnad kolm korda suurenenud, mis on loonud sobivad kasvu- ja paljunemistingimused kahele olulisele rapsikahjurile – naeri-hiilamardikale ja kõdra-peitkärsakale. Sageli võideldakse nende vastu insektsiididega, mis hävitavad ka kahjurite looduslikud vaenlased, parasitoidid. Üheks võimalikuks viisiks kahjurite arvukuse reguleerimiseks on püüniskultuuride kasutamine. See säästab loodust liigsetest insektsiididest ja annab võimaluse parasitoidele kahjurite hävitamiseks. Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas mõjutasid püüniskultuurid naeri-hiilamardika ja kõdra-peitkärsaka valmikute ning parasitoidide arvukust, parasiteerituse taset ja kõtrade kahjustusi. Katse viidi läbi 2013. aasta suvel Eesti Maaülikooli katsepõllul Rõhu katsebaasis. Katseala koosnes püüniskultuuridega ja musta kesaga piirnevast rapsipõllust. Uurimustöö tulemustest selgus, et püüniskultuurid mõjutasid naeri-hiilamardikate valmikute arvukust, võrreldes kontroll-alaga oli valmikute arv oluliselt madalam. Ka kõdra-peitkärsaka arvukus oli püüniskultuuriga piirnenud põllul madalam, kuid liialt madala arvukuse tõttu olulisi erinevusi ei leitud. Naeri-hiilamardika parasitoidide arvukus oli kontroll-alal kõrgem, kui püüniskultuuriga piirneval alal, kuid üldine parasitoidide arv oli mõlemal põllul taime kohta ligilähedaselt sarnane. Kõdra-peitkärsaka vastsete arvukus oli oluliselt kõrgem püüniskultuuriga põllul. Naeri-hiilamardikate vastsete parasiteeritus püüniskultuuriga alal küündis 30,2%,-ni, mis on küllalt lähedane sellele, millal parasitoidid suudavad peremeesputuka populatsiooni suurust kontrolli all hoida (üle 30%). Seega on tulemus piisavalt hea, et võiks soovitada püüniskultuure integreeritud taimekaitse osana kasutusele võtta. Kõdra-peitkärsaka parasiteeritus ulatus püüniskultuuriga põllul 68%-ni, mis on piisav selleks, et kontrollida kärsakate arvukust kasutamata sünteetilisi taimekaitsevahendeid. Tuginedes katsetulemustele võib järeldada, et püüniskultuuride kasutamine rapsi võtmekahjurite tõrjel, aitab vähendada naeri-hiilamardikate populatsiooni. See juures vältides insektsiide kasutamist antakse võimalus parasitoididel levida ja vähendada järgmiste hiilamardikate põlvkondade arvukust.EST
dc.description.abstractThe growing area of oilseed rape has increased in Estonia during last decade significantly. This has led to good preconditions for population growth of cruciferous pests as oilseed rape fields offer them food plants and oviposition sites. The main pests of oilseed rape are the pollen beetles (Meligethes aeneus) and the seed weevils (Ceuthorhyncus obstrictus). Management of oilseed rape pests still relies on pesticides, often applied routinely without regard to the incidence of pests. That leads to the overuse of pesticides, decreases economic competitiveness, biodiversity of agro-ecosystems and also kills beneficial insects that could help farmers to control pest abundance. Therefore, there is urgent need to find out environmentally safe and economically competitive pest control strategies. One of them is using the trap-crops systems to lure pests away from the main crop and enhance diversity in agroecosystems. The aim of this work was to find out, whether and how trap crops affect the abundance of the pollen beetle and seed weevil adults and also larvae. In addition, to find out whether and how trap-crops influence the parasitism rate of both pest species and if the trap crop has an impact on species composition of parasitoids. The study was conducted in summer of 2013 on experimental field in Rõhu experimental farm of Estonian University of Life Sciences. Experimental field of oilseed rape was bordered with trap-crops and the control (bare soil) with three repetitions. This study showed, that trap crops effectively decreased the adult pollen beetle abundance, compared to control-field, the number of adult pollen beetles caught on the plots with trap crop was significantly lower than on the control plots. Also, the seed weevils’ abundance was lower in the area bordered by trap crop. However, because of the extremely low abundance of weevils, there were no significant differences. The parasitism rate of pollen beetles larvae was greater on the fields with trap crop. The abundance of damaged pods by seed weevils was significantly higher on trap crop field. The parasitism rate of pollen beetle larvae on trap crop field was 30,2%, which is quite close to the rate, which decreases pest population (over 30%). Therefore, the results of our study prove that these trap crop 38 species can be recommended to use in integrated pest management in Estonia, but further studies are necessary. The parasitism rate of seed weevils was 68% on trap crop, which is sufficient to control seed weevil population without using synthetic pesticides. Based on test results, it can be concluded, that using the trap crop strategy on oilseed rape to protect it from key pests was efficient under our study contitions and decreased the pollen beetle population significantly. In addition, the parasitism rate was high enough to control the population size of the next generation of pollen beetles.EN
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titlePotentsiaalsete püüniskultuuride atraktiivsus rapsi võtmekahjuriteleen_US
dc.title.alternativeAttractiveness of potential trap-crop plants on the key pests of oilseed rapeen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2014-06-04


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.