Show simple item record

dc.contributor.advisorMiljan, Martti-Jaan
dc.contributor.advisorRiives, Kaur
dc.contributor.authorOtsus, Marko
dc.date.accessioned2013-06-08T14:25:06Z
dc.date.available2013-06-08T14:25:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1311
dc.description.abstractTöö uurimisvaldkonnaks on puit-betoon komposiitpaneeli paindekandevõime määramine ja paneeli käitumise uurimine koormuse rakendamisel. Töös analüüsitakse puit-metall ja puit-betoon ühendust, erinevate materjalide koostöötamist ning komposiitkonstruktsiooni arvutusmetoodikat. Magistritöö eesmärgiks on leida puit-betoon komposiitpaneelide deformatsioonid ning purustav jõud. Komposiitpaneeli käitumist võrreldakse posi-talaga, mis koosneb terasest MiTek Posi-ogaplaat seinast ja puitvöödest. Puit-betoon komposiitpaneeli arvutusmetoodika aluseks on võetud erinevate ülikoolide lõputööd ja teadusartiklid ning Eurokoodeks 5 arvutuseeskirjad. Katsetulemuste saamiseks on läbi viidud paindekatsed, mille teostamisel on juhindutud Eesti Standartitest EVS-EN 408:2010+A1:2012 ja EVS-EN 380:1999. Töö tulemusena on määratud ConcreTech OÜ pakutav 345mm paksuse puit-betoon komposiitpaneeli kandevõime ning antud arvutuseeskirjad erinevate mõõtmetega puitbetoon komposiitpaneelide arvutamiseks.est
dc.description.abstractThe field of research in this thesis is to evaluate timber-concrete composite panel bending capacity and study composite panel behaviour under load. In this paper analysis are made for timber-metal and timber-concrete joints, composite action among different materials and composite structure design. The aim of the research is to find timber-concrete composite panel deformations and failure load. Behaviour of composite panel is compared to posi-joist, which comprises steel webs with punched metal plate fasteners and timber flanges. Timber-concrete composite calculation methodology is based on various university theses, research articles and Eurocode 5 design rules. Bending tests are conducted for test results according to Estonian Standards EVS-EN 408:2010+A1:2012 and EVS-EN 380:1999. In this thesis ConcreTech OÜ timber-concrete composite 345mm panel capacities and calculation methodology for composite structures with different dimentsions are given.eng
dc.subjectmagistritöödest
dc.titlePosi-talade ja puit-betoon komposiitpaneelide katsetused ning analüüsest
dc.title.alternativeTesting and analysis of posi-joists and timber-concrete composite panelseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2013-06-10
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.