Show simple item record

dc.contributor.advisorTamm, Indrek
dc.contributor.authorAllik, Tanel
dc.date.accessioned2013-06-01T06:16:51Z
dc.date.available2013-06-01T06:16:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1018
dc.description.abstractKäesolev bakalaureusetöö annab ülevaate Rimmu-Alliku talu tootmistegevusest ja olemasolevatest ressurssidest aastatel 2010–2012. Talu tegeleb teravilja- ja rapsikasvatusega müügi eesmärgil. Töö eesmärgiks oli välja selgitada, milliseid kultuure on kasumlikum kasvatada ning anda soovitusi edaspidiseks arenguks ja kasumi suurendamiseks. Töö koostamisel on kasutatud Rimmu-Alliku talu raamatupidamisandmeid ja põlluraamatut. Mullastiku analüüsil on kasutatud 2010. aastal võetud mullaproovide tulemusi ja digitaalseid mullakaarte Maa-ameti geoportaalist. Aastatel 2010–2012 on Rimmu-Alliku talu tootmistegevus olnud kindlalt planeeritud ja kultuuride kasvatamine olnud kasumlik. Kultuuride omahinnad on võrreldes Eesti turu 2012. aasta kokkuostuhindadega olnud väiksemad. Omahinnad jäid teraviljadel vahemikku 107,7–122,1 eur/t. Kõige madalama omahinnaga oli kaer – 107,7 eurot. Teraviljadest oli kõige tulusam kasvatada talinisu, mille omahind oli 45% madalam müügihinnast. Rapsi omahind oli 235 eur/t ning rapsi kasvatamine oli 2012. aastal kõige tasuvam. Tulevikus peaks talu külvikorras hoidma heintaimikut ning tooma külvikorda ka talirapsi. Pikemas perspektiivis soovitan suurendada talu maafondi, nii rendipindasid kui ka võimalusel maid juurde omandada. See loob suuremad võimalused ka investeerimiseks ja laienemiseks.EST
dc.description.abstractThe present baccalaureate thesis gives a joint overview of the existing resources and production activities of farm Rimmu-Alliku at 2010–2012. The farm grows grain and rape for selling. The aim was to find out which cultures are more efficient to grow and give suggestions for further developing. The thesis is based on the information collected from farm Rimmu- Alliku data. Analysed soil data originates from digital soil map from Land Borad Geoportal and soil tests taken in 2010. On 2010–2012 Rimmu-Alliku farm´s activity has been planned well and the cultures husbandry has been more profitable. The cultures net values have been smaller compared to the Estonian market´s 2012 purchase costs. Net values for grain stayed between 107,7–122,1 eur/t. Oat had the lowest net value – 107,7 EUR. The most profitable grain to grow was winter wheat. The net value was 45% lower than sale price. Rapes net value was 235 EUR/t. In the future the farm should keep growing clover and also try out winter rape. At a longer perspective I recommend to increase the farms funds, rented lands and if possible, acquire more land. That gives better chances to invest and broaden.
dc.subjecttaludEST
dc.subjectpõllumajandusEST
dc.subjectmajandusanalüüsEST
dc.subjectrentaablusEST
dc.subjectViljandimaaEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleRimmu-Alliku talu agromajanduslik analüüs aastatel 2010-2012en_US
dc.title.alternativeAgro-economical analysis of farm Rimmu - Alliku 2010-2012en_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2013-06-04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.