Show simple item record

dc.contributor.advisorKimmel, Veljo
dc.contributor.advisorNoe, Steffen Manfred
dc.contributor.authorPaju, Maris
dc.date.accessioned2013-05-31T10:10:15Z
dc.date.available2013-05-31T10:10:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1009
dc.description.abstractMetsatulekahjud on üheks olulisemaks looduslikuks õhusaaste allikaks. Euroopas toimuvad metsatulekahjud iga-aastaselt keskmiselt 5000 km2 suurusel alal ning hinnaguliselt põleb nende käigus 5-10 gigatonni biomassi. Magistritöö eesmärgiks oli hinnata, kas Järvselja õhu koostise uuringute andmetes on leitavad metsatulekahjude mõjud. Eesmärgi saavutamiseks analüüsiti 2008-2011 Järvseljal toimunud mõõtekampaaniate andmeid. Andmete korrastamise käigus eemaldati andmestikust analüüsiks kõlbmatud väärtused ning arvutati poole tunni keskmised väärtused. Episoodide leidmiseks võrreldi mõõdetud ühendite kontsentratsioone vastava perioodi keskmiste väärtustega. Analüüs viidi läbi NO, NO2 ja O3 kontsentratsioonidega, sest nende saasteainete vaatlusread olid toimunud mõõtekampaaniate jooksul kõige pikemad. Välistamaks kontsentratsioonide tõusud teistest teguritest kui metsatulekahjud, analüüsiti NORDLIS välguandmeid ning Päästeametist saadud kulupõlengute andmeid. Analüüsi käigus selgus, et aastatel 2008 – 2011 esines Järvseljal kokku 103 episoodi (kestusega kokku 1989 tundi), millest 68 olid tingitud metsatulekahjudest (kokku 1348 tundi). Metsatulekahjudest tingitud episoodide korral kasvas NO2 kontsentratsioon võrreldes tavaperioodiga kohati kolm korda. Episoodide toimumise kohta kinnituse saamiseks vaadati lisaks kontsentratsioonide muutustele juurde ka O3/NO2 jagatist, mis samuti kinnitas episoodide toimumist. Jagatise analüüsist selgus, et episoodide jooksul võib O3/NO2 jagatis võrreldes tavaperioodiga langeda kuni 10-kordselt. Lisaks O3/NO2 jagatisele vaadati juurde ka ühendite muutuste seoste analüüsi, mis võimaldas hinnata, kui suur osa O3 kaost on seotud lämmastikuringega. Magistritöö näitas, et metsatulekahjud mõjutavad Kagu-Eesti õhu koostist oluliselt, sest episoodidega oli kaetud üle kolmandiku kogu mõõdetud ajast. Edasistes analüüsides oleks hea, kui saaks keskenduda ka osakeste kontsentratsioonide muutustele.est
dc.description.abstractForest fires are the major natural source of air pollution. Each year about 5000 km2 of land and estimably 5-10 gigatons of biomass is burned in Europe every year. The aim of the current thesis was to evaluate forest fires impacts on air composition of Järvselja. Data of Järvselja measurement campaigns, mainly NO, NO2 and O3 concentrations during 2008 - 2011 were analyzed. During the data analyze sorting-out of weird values was made and half-hour values were calculated. Comparison of short-term concentrations with monthly averages helped to find out episodes for further analysis. Data of NORDLIS’ lightning and Estonian Rescue Service’s biomass fires were used to separate forest fires influence from other ones. The analyzes showed that forest fires have significant impact on air composition. During 2008 – 2011 there were 103 episodes (total duration 1 989 hours) in Järvselja, 68 of them were caused by forest fires. Fores fires episodes duration in hours were 1 348. The most markable change in concentrations during episodes was observable for NO2 – threefold increase. Analysis of the relationship between O3 and NO2 confirmed the occurrence of episodes. Relationship analysis revealed that during the episodes O3/NO2 relationship may drop tenfold compared with normal period. The percentage change in the proportions of compounds enabled to evaluate how much O3 loss is related to the nitrogen cycle. Thesis showed that forest fires have significant impact on air composition of South-East Estonia – over third of values measured were influenced by forest fires and inflence on air chemistry is clearly visible.eng
dc.subjectõhu koostisest
dc.subjectmetsatulekahjudest
dc.subjectõhu saastamineest
dc.subjectmagistritöödest
dc.titleMetsatulekahjude mõju hindamine õhu koostisele Järvseljalest
dc.title.alternativeEstimation of impact of forest fires on air composition at Järvseljaeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2013-06-10
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.