EMÜ DSpace administraatoritega on võimalik ühendust võtta:

Tagasiside vorm: Tagasiside
E-post: library@emu.ee

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.