EMÜ DSpace administraatoritega on võimalik ühendust võtta:

Tagasiside vorm: Tagasiside
E-post: dspace-help@emu.ee