Now showing items 1-5 of 5

 • Ecotoxicological evaluation of synthetic nanoparticles and particulate environmental samples 

  Heinlaan, Margit (Eesti Maaülikool, 2010)
  Viimasel kümnendil on nanotehnoloogia võidukäik teadlaste huviorbiiti toonud täiesti uuetüübilised osakesed - sünteetilised nanoosakesed. Nanosuurus (1-100 nm) annab osakestele erilised omadused võrreldes nende mikrosuuruses ...
 • Effects of natural and anthropogenic pressures on variations in the water quality of large lakes 

  Tammeorg, Olga (Eesti Maaülikool, 2014)
  An understanding of the factors that drive the water quality of large lakes is critical to the protection of such waterbodies. In the present study, the contributions made by riverine nutrient loading, sediment resuspension ...
 • Energiatõhus ventilatsioon TOCI OÜ uue tootmishoone näitel 

  Jevtuševski, Andrei (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud magistritöö eesmärgiks on valida enegriatõhus ja samuti efektiivne ventilatsioonilahendus selleks, et projekteerida TOCI OÜ uuele tootmishoonele energiatõhusa ventilatsiooni. Eesmärgi saavutamiseks on koostatud ...
 • Metsatulekahjude mõju õhu kvaliteedile 

  Aavik, Katrin (2013)
  Õhu kvaliteet on määratletav õhus sisalduvate saasteainete kontsentratsioonidega. Kui saasteained ületavad neile sätestatud piirnorme võib see põhjustada keskkonnale häiringuid. Sama oluline kui on hinnata inimtegevusega ...
 • Välisõhu saastekoormus Ida-Virumaal 

  Allandi, Arlene (2016)
  Eesti atmosfäärse heitkoormuse tase on Euroopa ja maailma mastaabis suhteliselt kõrge, seda on välja toodud mitmetes Euroopa Komisjoni keskkonnaaruannetes. Töö eesmärgiks on uurida, milline oli Ida-Virumaa paiksete ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.