Now showing items 1-6 of 6

 • Eesti rabade päevaliblikad 

  Toomsalu, Ott (2016)
  Päevaliblikad on tänu oma populaarsusele ja kogumise lihtsusele laialdaselt uuritud taksonoomiline rühm. Paraku jäävad rabadega seotud päevaliblikate uurimused väiksearvuliseks. Antud uurimustöö eesmärk on uurida Lepinfo, ...
 • Kohalike elanike meelsus seoses Linnusaare raba taastamisega 

  Pällo, Kristiina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eestis on päevakorras soode taastamise teema. Aastaks 2020 peab olema taastatud vähemalt 10 000 ha soid. Seoses taastamistöödega on mõningatel juhtudel tekkinud konflikt kohaliku kogukonnaga. Käesoleva töö eesmärgiks ...
 • LiDARi andmete kasutamine hindamaks kuivendamise mõjusid Soosaare raba taimkatte kõrgusele 

  Toom, Andra (Eesti Maaülikool, 2020)
  Eestis alustati turbalade kuivendamist kaua aega tagasi ning tehakse seda ka siiani, kuid tegelikult on rabad tähtsad ökosüsteemid mida tuleks hoida ning taastada. Tänapäeval on loodud juba mitmeid projekte ja võetut ...
 • Mardikaliste arvukuse ja liigirikkuse seos keskkonnaparameetritega Eesti rabades 

  Lõhmus, Anne-Liis (Eesti Maaülikool, 2017)
  Mardikalised on tugevalt seotud oma ümbritseva keskkonnaga ning nad on väga tundlikud abiootiliste keskkonnategurite muutuste suhtes. Mardikaliste sugukonna esindajaid jooksiklasi kasutatakse kui bioindikaatoreid, kes ...
 • Männikjärve raba kujunemine ja taastamine 

  Mikk, Maarja (2016)
  Käesolev töö annab ülevaate soode kujunemisest, levikust ja taastamisest ning soode ökosüsteemi teenustest. Töö peamiseks uuringuobjektiks on Endla soostikus asuv Männikjärve raba, kus taastati looduslikku veerežiimi. Eestis ...
 • Õhusaaste mõju uurimine puude kasvule Kirde Eesti rabades 

  Tikk, Kristo (2015)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on mõõta puude juurdekasvu kolmes erineva koormusega rabas: Puhatu, Kõrgesoo, Selisoo. Ühtlasi on antud töö ka bakalaureuse töö jätk. Magistritöö käigus teostati rabamändidelt võetud 65 ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.