Now showing items 1-14 of 14

 • AS Väätsa Agro finantsanalüüs aastatel 2013-2016 

  Siilbek, Kaur (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureusetöö teemaks on AS Väätsa Agro finantsanalüüs aastatel 2013-2016. Töö eesmärk on välja selgitada milliseks on kujunenud AS Väätsa Agro finantsseisund tulenevalt piima hinna muutusest ning tuua välja finantsanalüüsi ...
 • Bioloogilise vara arvestus Vaimastvere Agro OÜ-s 

  Kuškis, Kerti (2016)
  Põllumajandusettevõtte arvestuse eripära tuleneb eelkõige põllumajandustootmise seotusest bioloogiliste protsessidega, mille käigus bioloogilised varad koguseliselt ja/või omaduslikult muunduvad. Ettevõtte poolt valitud ...
 • Diskonteerimine Eesti heas raamatupidamistavas ja praktikas 

  Altmäe, Astrid (2015)
  Magistritöö eesmärk oli analüüsida Eesti põllumajandusettevõtete raamatupidamisarvestuses raha ajaväärtuse kontseptsiooni kasutamist vastavalt seadusandlikule regulatsioonile, et välja selgitada diskonteerimise praktikasse ...
 • Ettevõtete juhtide teadlikkus raamatupidamise korraldamisest 

  Peterson, Birli (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eesti Vabariigi seaduse järgi peavad raamatupidamist korraldama kõik raamatupidamiskohustuslased. Ettevõtte juhi jaoks on oluline mõista raamatupidamise korraldamist, kuna allkirjastades majandusaastaaruande, kinnitavad ...
 • Ettevõtte finantsanalüüs Tartu Agro AS näitel aastatel 2011-2017 

  Kazakova, Veronika (Eesti Maaülikool, 2018)
  Seoses põllumajanduseturul kriisidega ja kokkuostuhindade kõikumisega viimastel aastatel on olukord Eesti põllumajandusesektoris olnud pingeline. Selline raske aeg mõjutab ettevõte jätkusuutlikkust. Bakalaureuse töö ...
 • Kirimäe PÜ finantsanalüüs aastatel 2012-2017 

  Ilumäe, Helen (Eesti Maaülikool, 2018)
  Ettevõtte pikaajalise kasvupotentsiaali planeerimiseks on esmalt vajalik positsioneerida ettevõtte kui terviku seisund, millele tuginedes oleks võimalik langetada efektiivsemaid juhtimisotsuseid ja seeläbi suurendada ...
 • Korteriühistule raamatupidamise abivahendi koostamine MS Accessi baasil 

  Huttunen, Vlasta (2015)
  Käesoleva töö eesmärgiks on tutvustada praegustele ja tulevastele raamatupidajatele võimalust teostada oma korteriühistu raamatupidamist andmebaaside haldustarkvara MS Access baasil. Eesmärgi täitmiseks püstitas autor ...
 • Laiuse Põllumajanduse osaühingu kuluarvestuse korralduse analüüs ja selle täiendamise võimalusi 

  Nuuma, Kadi (2016)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on lähtudes kulude arvestuse teoreetilistest alustest analüüsida Laiuse Põllumajanduse osaühingus toimivat kuluarvestust ja analüüsi tulemusena tuua välja esinevad kitsaskohad taime- ja ...
 • Raamatupidajate täiendkoolituse vajadus ja infoallikad 

  Toming, Evelin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Raamatupidajate kutsestandarditest tulenevate pädevusnõuete kohaselt peab raamatupidaja kursis olema pidevalt muutuva seadusandluse, standardite ja reeglitega ning kaasas käima kiirete tehnoloogiliste arengutega tarkvara ...
 • Raamatupidamise automatiseerimisprotsessi tulemuslikkus raamatupidamisettevõttes 

  Lilienthal, Karmen (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö, pealkirjaga „Raamatupidamise automatiseerimisprotsessi tulemuslikkus raamatupidamisettevõttes“, eesmärk on hinnata raamatupidamise automatiseerimisprotsessi tulemuslikkust raamatupidamisettevõttes. Eesmärgi ...
 • Rahvusvahelise kontserni raamatupidamise teenuskeskuse loomine Enics AG näitel 

  Peedo, Malle (2016)
  Ettevõtete struktuuri kujundamine ja ülesehitus on muutunud üheks olulisemaks juhtimistööriistaks, mille kaudu on võimalik parandada ettevõtte tegevusprotsesse ning saavutada konkurentsieeliseid. Üheks aina enam populaarsust ...
 • Rohelise raamatupidamise kasutamine Tartumaa põllumajandusettevõtetes 

  Karja, Anneli (2016)
  Roheline raamatupidamine propageerib keskkonnasäästlikku käitumist, mis on tänapäeval väga tähtis, kuna inimkond suureneb Maal ja on vaja säilitada maa viljakust. Inimkonna suurenemist on prognoositud kuni aastani ...
 • Tatoli AS-i finantsanalüüs aastatel 2011-2016 

  Nõmmsalu, Berta (Eesti Maaülikool, 2017)
  Ettevõtte finantside juhtimine on üheks olulisemaks tegevuseks ettevõtte pikaajaliseks toimimiseks. Pidevalt finantsolukorda analüüsides on tõenäolisem ettevõtte kasumlikum tegutsemine. Töö aktuaalsus on põhjendatud ...
 • Virumaa Teataja OÜ majandusaasta aruande koostamine ja finantsanalüüs 

  Neidra, Katrin (2012)
  Raamatupidamiskohustuslased koostavad majanduseta aruandeid igal aastal ja üha enam kasutatakse neid tasuta uuringutes, mistõttu võib öelda, et aastaaruandest on saanud ettevõtte visiitkaart. Et jätta ettevõttest head ja ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.