Now showing items 1-5 of 5

 • Cultivation of willows (Salix sp.) using residues of the wastewater purification process and biogas production as fertilisers 

  Holm, Bert (Eesti Maaülikool, 2015)
  This thesis suggests that society’s waste products such as municipal wastewater, sewage sludge and biogas digestate could all be used in willow cultivation providing valuable resources to develop the production of bioenergy ...
 • Energiavõsa maastikul 

  Sepp, Kärt (2012)
  Energiavõsa Euroopas on kiirekasvuliste lehtpuude (põhiliselt pajude või paplite) istandus, mida kasutatakse bioenergia saamise eesmärgil. Eestis kasvatatakse enamjaolt lühikese koristustsükliga (3-7 aastat) põõsasvormilisi ...
 • Leaf rust (Melampsora) on willow: ecological and plant response studies 

  Toome, Merje (Eesti Maaülikool, 2010)
  Seoses 1970ndate energiakriisiga kerkis paju mitmete Põhja-Euroopa riikide teadlaste huviorbiiti potentsiaalse taastuvenergia toorainena. Kuigi pajusid kasvatatakse tänapäeval põhiliselt hakkpuidu saamiseks, millest toodetakse ...
 • Paju energiavõsa kasvatus ning selle tasuvus Eestis 

  Laas, Kristjan (2012)
  Käesoleva lõputöö eesmärk on anda kirjanduse põhjal ülevaade energiavõsa kasvatusest, paju ja papli näitel. Töö on koostatud peamiselt kirjandusest saadud andmetele tuginedes. Töö esimeses pooles on kirjeldatud energiavõsa ...
 • Väetamise mõju energiapaju lehtede füsioloogiale 

  Alaru, Mai-Liis (2015)
  Paju (Salix) on oma suure bioproduktsiooni tõttu osutunud sobivaks energialiigiks. Produktsiooni suurendamiseks kasutatakse väetisi; mõned agrotööstuses järgi jäävad materjalid - läga või kääritusjääk - on kergesti ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.