Now showing items 1-5 of 5

 • Denili kalapääsu projekteerimine Laviku paisule 

  Ots, Henri Daniel (2016)
  Seoses Euroopa liidu nõuetega on muutunud üha aktuaalsemaks kalapääsude rajamine olemasolevatele paisudele. Käesolevas töös uuriti võimalust rajada Denili kalapääs Võsu jõel paiknevale Laviku paisule. Töös arvestati Võsu ...
 • Kalapääsu projekteerimine Peedu vesiveski paisule 

  Akhtyrtseva, Tatjana (2012)
  Elanikkonna arvu kasv, põllumajanduses ja tööstuses tarbitava vee koguse suurenemine, mis paljudes maades ületab keskkonna taluvuse piiri, halvendab oluliselt vooluveekogude seisundit. Säästva arengu põhimõtted, millega ...
 • Nõlva püsivuse uurimine modelleerimistarkvara abil Soomaa rahvuspargi paisude näitel 

  Karu, Liisa Sylvia (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolevas magistritöös on antud ülevaade kuivendatud turbaalade hüdroloogiast ja seotusest ökosüsteemiga ning selle mõju suurendamiseks rakendatavatest meetmetest, kus uuriti taastatavate turbaalade veetaseme tõstmiseks ...
 • Saesaare paisu likvideerimine 

  Pravdjukova, Jevgenia (2016)
  Käesolevas magistritöös on Ahja jõel Saesaare paisu likvideerimist käsitletud antud kohas võimaliku arengustsenaariumina, mis lahendaks kalade rändeprobleemi ja võimaldaks taastuda Ahja jõe looduslikul ökosüsteemil, mida ...
 • Viljandi Uueveski järve paisu rekonstrueerimine 

  Udras, Edvin (2015)
  Jõgede ökoloogilist seisundit mõjutavad jõgedele rajatud paisud. Paisude tulemusena mõjutatakse väga suurel määral voolurežiimi ning jões elavate organismide liikumisvõimalusi. Väga paljud paisud on amortiseerunud, nii ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.