1.-1. nimetus 1-st

  • Muldade tallamise mõju ohtetu lustele (Bromus inermis) 

    Hunt, Sigrid (2013)
    Korduv põllumajandusmasinatega tallamine avaldab negatiivset mõju mulla omadustele. Seni on tihendamise mõju mulla omadustele uuritud enamasti põllumuldadel. Rohumaadele on pööratud muldade tallamise seisukohast vähem ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.