1.-2. nimetus 2-st

  • Pruunkaru Eestis ja tema arvukuse muutused 

    Hordo, Lauri (2013)
    Karu on võib pidada looduse rikkuse sümboliks. Ta on atraktiivne loom, kelle vastu on inimesed suuremal või vähemal määral ikka huvi tundnud. Ka Eesti meedias on karudest olnud juttu viimastel aastatel ning täheldatud on ...
  • Võõrliikide ohjamine vereva lemmmaltsa (Impatiens glandulifera Royle) näitel 

    Paara, Mari-Liis (2013)
    Võõrliikide laialdane levik on kaasa toonud hulgaliselt erinevaid probleeme, mis ennekõike ohustavad kohalikku bioloogilist mitmekesisust. Tulenevalt probleemide intensiivistumisele, on hakatud järjest rohkem võõrliike ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.