Now showing items 1-2 of 2

  • Loodusturismi arenguvõimalusi Värska vallas 

    Saar, Helen (Eesti Maaülikool, 2017)
    Värska vallas on probleemiks loodusturismi ühtse kontseptsiooni puudumine ning loodusturismi objektide vähene potentsiaali kasutamine. Töö eesmärgiks on kaardistada Värska vallas olevate loodusturismi objektide olukord, ...
  • Pärandkultuuri objektid Vinni vallas 

    Vaino, Liis (2012)
    Pärandkultuur on eri põlvkondade elutegevuse jäljed maastikul, kus materiaalne ja vaimne aine põimuvad üheks tervikuks. Pärandi elementidel endal ei ole püsivat või loomuomast väärtust, see on neile aga lisandunud olles ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.