1.-1. nimetus 1-st

  • Tammepuidust plaatnaaglitega ühendatud liittalade katsed 

    Hein, Rauno (2016)
    Magistritöö eesmärgiks oli teostada koormuskatsed tammepuidust plaatnaaglitega ühendatud liittaladega ning võrrelda katse tulemusi teoreetiliste arvutustega. Arvutustes lähtuti СНиП II-25-80 ehitusnormidest ja selle ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.