Now showing items 1-1 of 1

  • Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste andmete analüüs 

    Tšikin, Maris; Nurk, Jaanika (2012)
    Maatulundusmaade efektiivset kasutamist põllumajanduses takistavad maakasutuse puudused. Peamiseks takistuseks konkurentsivõimelisel turul osalemisel on põllumaade killustatus. Erinevates riikides on uuritud killustatuse ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.