Now showing items 1-2 of 2

  • Haigustõrje efektiivsus suvinisu sortidel 

    Suure, Siim (2015)
    Uurimustöö eesmärgiks oli selgitada erineva haiguskindlusega suvinisu sortidel erinevate toimeainetega fungitsiidide ühe- ja kahekordse kasutamise mõju taimede haigestumisele ja nisu saagikusele. Uuritavateks fungitsidideks ...
  • Maasika patogeenide ennetamine ja määramine 

    Riisalu, Anu (2015)
    Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade enamlevinud maasika patogeenidest, nende hindamise meetoditest ning ennetusviisidest. Peamiste Eestis probleeme tekitavate haigustekitajate väljaselgitamiseks viidi ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.