Now showing items 1-2 of 2

  • Eesti jahiseaduse tugevused ja nõrkused 

    Hausenberg, Risto (2012)
    Jahimeeste, maaomanike, riigi ja ulukite kooseksisteerimist reguleerib jahiseadus. Üks kõige olulisemaid ja pikemate traditsioonidega aspekte jahiseadusest on olnud jahiõigus ehk omandiõigus jahipidamise üle. Juba 19. ...
  • Jahimeeste ja maaomanike vahelised suhted Eestis 

    Salujõe, Heidi (2012)
    Töö eesmärk on anda ülevaade jahimeeste ja maaomanike vahelistest suhetest uue jahiseaduse koostamise taustal. Kahe huvigrupi vaheliste suhete konfliktsust on kajastanud meedia. Töö käigus jõutakse järeldusteni, mida ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.