1.-1. nimetus 1-st

  • Basseinivee jääksoojuse kasutamine Värska Veekeskuses 

    Saareoks, Marten (2016)
    Veekeskustes basseinivett puhastavate filtrite pesemisel väljutatakse märgatav hulk vett, mille jääksoojust saaks kasutada tagastuva vee eelsoojendamiseks. Sellest tulenevalt oli magistritöö eesmärgiks uurida basseinivee ...