1.-1. nimetus 1-st

  • Abiootilise stressi füüsikaliste tegurite mõju ilutaimedele 

    Bachman, Kati (2012)
    Stressifaktorid mõjutavad ilutaimi linnapiirkondades põhjustades kahjulikku mõju kasvule ja õitsemisele, mis on nende esteetiline väärtus. Siiani puuduvad uurimused Eesti tingimustesse sobivate ilutaimede stressitaluvusest. ...