Now showing items 1-6 of 6

 • Harrastusliku ahvenapüügi efektiivsus Saaremaa järvedel 

  Urbanik, Sten (2015)
  Ahven on meie harrastuspüüdjate poolt püütavate kalaliikide hulgas populaarsemaid ja ka oma levikult on ta koos haugiga meie sagedamini kohatavaid mageveekalu. Arvatakse, et hobikalameeste arv ulatub Eestis erinevatel ...
 • Mida on turistid pildistanud Saaremaa maastikus ja miks on see oluline? 

  Jõgi, Kati (2012)
  Töö eesmärgiks on mõista, milline oli Saaremaa kuvand läbi turisti silmade, mida on turistid Saaremaal pildistanud ja selle kaudu mõista, milliseid maastikke säilitada või konstrueerida. Teema oli huvipakkuv, kuna Eestis ...
 • Õpilaste loodusteadmised ja keskkonnakäitumine Saaremaal 

  Antonenko, Age (Eesti Maaülikool, 2017)
  Töö uurib Saaremaa õpilaste loodusteadmisi ja keskkonnakäitumist. Teema on oluline, et selgitada välja, kas paremad loodusteadmised tagavad ka parema keskkonnakäitumise. Uurimistöö eesmärk on anda ülevaade Saaremaa 3. ...
 • Saaremaa Karujärve roosärje (Scardinius erythrophthalmus L.) kasvust ning tema osa kalastikus 

  Rääbis, Kelli (2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjeldada Saaremaa Karujärve kalastikku ja roosärje kasvuparameetreid. Roosärge peetakse tööstuslikult vähetähtsaks kalaks, seega teadusliku uurimisobjektina ei paku ta suurt huvi ...
 • Saaremaa rannaroostiku kaugseire valitud kohtades 

  Sepp, Mikk (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eesti keskkonnaseire programmis on uuritud aastaid seireobjektidena suurjärvede kui ka erinevate väikejärvede ning mereranna suurtaimestikku. Pilliroog (Phragmites australis) on Eesti suurim kõrreline. Pilliroogu saab ...
 • Taastatavate puisniitude valimine Saare maakonnas 

  Jürjestaust, Jan (2015)
  Eestis leiduvate, ainulaadsete, suure bioloogilise mitmekesisusega poollooduslike koosluste pindala on viimase poolsajandi jooksul drastiliselt vähenenud. Selle põhjused on kollektiviseerimine, maaparandus, loomakasvatuse ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.